Diensten

Home » Diensten » Erfrecht

Erfrecht

 

estate-planning

‘Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap. Bij estate planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee op de totale erfbelasting aanzienlijk te besparen. Dat vraagt om een goede estate planning. Wij assisteren u aan de hand van een zorgvuldige analyse bij het opzetten van een verantwoorde nalatenschapsplanning. Wij screenen uw eventueel bestaande huwelijkse voorwaarden en uw huidige testamenten. Daarnaast stellen we met u een schenkingsprogramma op. 

Emotie staat voorop

Natuurlijk zijn de juridische en fiscale aspecten bij estate planning belangrijk. Toch staat het emotionele aspect altijd voorop. U moet er wel een goed gevoel bij hebben. Het gaat er immers om dat uw vermogen zoveel mogelijk terechtkomt bij degenen aan wie u het gunt. Dat zijn vaak in de eerste plaats uw partner, de kinderen, kleinkinderen en andere familieleden. Ook als u geen kinderen heeft is estate planning zinvol. De kunst is uw nalatenschap zoveel mogelijk te verkleinen (en zo op het successierecht te besparen) zonder dat u enige concessie hoeft te doen wat leefstijl betreft. We adviseren graag over de verschillende mogelijkheden waarmee u dit kunt bereiken.

 

Wat is een levenstestament?

In het levenstestament legt u vast hoe u wilt dat de voor u belangrijke zaken in uw leven verlopen, als u zelf niet meer in staat bent om dit te regelen. Anderen zullen voor u zorgen en besluiten nemen over uw financiën, woning en inboedel. Maar ook over uw verzorging. Als u hier zelf een duidelijke mening over heeft, kunt u deze door de notaris vast laten leggen in een levenstestament.
Niet alleen voor ouderen maar ook voor jonge mensen (met name ouders) en ondernemers is het levenstestament erg interessant.   

Wat is het verschil met een gewoon testament?

Het testament en het levenstestament horen bij elkaar en vullen elkaar aan. Een levenstestament werkt gedurende uw leven. In deze notariële akte geeft u aan wat voor u belangrijk is, mocht u het zelf niet meer kunnen vertellen. Een testament heeft pas werkinguw overlijden, en hierin legt u vast wie uw erfgenamen zijn en benoemt u een executeur, die uw zaken waarneemt ná uw overlijden. 

Wat kan ik hierin vastleggen?

In het levenstestament legt u vast wie uw belangen behartigt, als u dit zelf niet meer kunt. U geeft deze “zaakwaarnemer-tijdens-leven” een notariële volmacht om aan de hand van de in het levenstestament opgenomen leidraad ervoor te zorgen dat de zaken zoveel mogelijk zo verlopen, zoals u dat zelf ook gedaan zou hebben.
Onderdeel van het levenstestament zijn uw wensen ten aanzien van uw vermogen, dus uw woning, inboedelgoederen, sieraden enzovoorts. U kunt aanwijzingen geven over de verkoop van de woning, welke meubelstukken u graag wilt behouden in uw nieuwe woonomgeving en hoe u de overige wilt verdelen. Ook ten aanzien van het beheer van de financiën kunt u aangeven wat de bedoeling is. Als u gewend bent om schenkingen te doen, kunt u bijvoorbeeld verzoeken deze schenkingen voort te zetten. Maar denkt u ook aan persoonlijke zaken, zoals wie de medische beslissingen neemt als u dit zelf niet meer kunt verklaren en op welk moment de volmacht aan de zaakwaarnemer ingaat. En ook niet onbelangrijk: wie zorgt ervoor dat mijn huisdieren een goed tehuis vinden.  

Moet ik mijn uitvaart ook vastleggen in een (levens-)testament?

Ook uw wensen ten aanzien van uw uitvaart maken deel uit van het (levens-)testament. In het testament wordt vastgelegd wie de uitvaart gaat regelen; in het levenstestament wat uw specifieke wensen zijn. Verstandig is om deze vast te leggen bij de uitvaartondernemer, zodat hiernaar kan worden verwezen in het (levens-)testament. Wilt u dan iets veranderen, dan kan dit met de uitvaartondernemer worden geregeld zonder tussenkomst van de notaris.  

Voor wie is een levenstestament van belang?

Voor iedereen die voor u zorgt is het van belang om te weten wat uw wensen zijn. Dit geldt niet alleen voor uw kinderen en naaste familie, maar ook voor de zorghulpverleners. Als er een bewind is aangevraagd over uw vermogen, is het levenstestament voor de kantonrechter een belangrijke hulp als er besloten moet worden over de verkoop van de woning of het doen van schenkingen aan de kinderen. 

 

De langetermijnrelatie staat bij ons voorop, altijd

Meer Weten?

Bel ons voor een afspraak (eerste half uur gratis)