Familierecht en erfrecht

Trouwen

Het huwelijk is een samenlevingsvorm die tot stand komt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een aantal zaken over het huwelijk ligt vast in de wet. 

In Nederland kunnen ook twee mannen of twee vrouwen in het huwelijk treden. De regels voor het aangaan, sluiten en beëindigen van een huwelijk zijn hetzelfde voor paren van verschillend geslacht. Dit geldt ook voor de verplichtingen van de partners ten opzichte van elkaar. Maar er zijn ook belangrijke verschillen. 

Trouwen in gemeenschap van goederen

Alle bezittingen en schulden van de partners worden door het aangaan van het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) in beginsel gemeenschappelijk als er vooraf geen huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zijn gemaakt. Iedere schuldeiser van de echtgenoten kan zich verhalen op de gehele gemeenschap. Schenkingen en erfenissen behoren tot te gemeenschap, tenzij de erflater of schenker heeft bepaald dat hetgeen wordt verkregen niet in een huwelijksgemeenschap valt.

Een voordeel van de gemeenschap van goederen is dat de echtgenoot die geen of weinig inkomsten uit arbeid heeft, deelt in de opbouw van het vermogen door de ander. Ingeval van overlijden van een echtgenoot is de helft van de gemeenschap van goederen zijn nalatenschap. De andere helft behoort volgens de wet toe aan de andere echtgenoot.

Bij echtscheiding wordt het gemeenschappelijk vermogen gedeeld.

Kijk ook eens op: www.notaris.nl/overzicht-brochures

Trouwen en wettelijk erfrecht

Indien u geen kinderen heeft bent u vanaf de huwelijksdatum elkaars enige erfgenaam.

De wetgeving rondom trouwen en wettelijk erfrecht kent de zogeheten wettelijke verdeling. Deze wettelijke verdeling geldt ook als er geen testament is gemaakt. De langstlevende echtgenoot is op deze manier beschermd tegen de erfrechtelijke aanspraken van de kinderen. Voor echtparen (of geregistreerde partners) met kinderen is het daarom minder belangrijk om een testament te maken.

De wettelijke regeling geeft echter niet meer dan een basisvoorziening. Het maken van een testament is in veel gevallen daarom toch wenselijk. Zeker wanneer er sprake is van enig vermogen, bijvoorbeeld een eigen huis met een overwaarde, is het maken van een testament interessant. De wetgever snijdt zich (uiteraard) niet in eigen vlees door regelingen te ontwerpen die fiscaal gunstig zijn.

Erfrecht kinderen

De wettelijke verdeling komt er in grote lijnen op neer dat de langstlevende eigenaar wordt van alle bezittingen en ook de schulden voor rekening moet nemen. De kinderen houden hun erfdelen tegoed in de vorm van een vordering. Deze is in principe pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Kinderen kunnen zich er niet tegen verzetten dat hun erfdeel bij de langstlevende blijft, ook niet als die alles opmaakt. Met de invoer van de wettelijke verdeling geldt niet meer dat de kinderen als mede-eigenaren overal voor mee moeten tekenen en hun erfdelen kunnen opeisen. Wel kunnen kinderen onder omstandigheden, in het kader van de zogenaamde “wilsrechten”, verlangen dat goederen uit de erfenis aan hen worden overgedragen.

Let op: over de vorderingen van de kinderen (erfdeel) is al bij het overlijden van de eerste ouder successierecht verschuldigd. Dit successierecht is afhankelijk van de hoogte van het erfdeel.

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak.

Contactpersonen: Susan van Sprang, Sandra Esselink-Hansort, Fabiënne Hoppenbrouwers, Aefke van de Garde, Margot Peeters