Familierecht

Home » Diensten » Familierecht » Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

Verschil trouwen en geregistreerd partnerschapEr zijn verschillende samenlevingsvormen. Het huwelijk en geregistreerd partnerschap lijken hierin nog het meest op elkaar. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap leggen partners hun relatie vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De partners krijgen hierdoor een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld het recht om elkaars achternaam te gebruiken en de plicht elkaar te onderhouden.

Verschil trouwen en geregistreerd partnerschap

Toch zijn er ook enkele wezenlijke verschillen tussen trouwen en geregistreerd partnerschap. Het is belangrijk op de hoogte te zijn van deze verschillen om een goede keuze te maken. Vaak kiezen partners voor het geregistreerd partnerschap als zij al een keer getrouwd zijn geweest en daar nu te veel emotie aan zit. Maar als er kinderen komen of als u misschien ooit naar het buitenland wilt, dan lijkt trouwen een betere optie.

Gezien de verschillen is trouwen de meeste makkelijke en juridisch veilige optie voor partners van verschillend geslacht, de meeste zaken zijn dan automatisch geregeld. Voor partners van hetzelfde geslacht maakt een huwelijk of geregistreerd partnerschap eigenlijk niet veel verschil. Hieronder lichten we de overeenkomsten en verschillen tussen trouwen en geregistreerd partnerschap uit.

Geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen

Door een geregistreerd partnerschap aan te gaan ontstaat automatisch een gemeenschap van goederen. Dit is precies hetzelfde als bij trouwen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van de partners samen zijn. Het kan zijn dat sommige zaken daar niet onder vallen, bijvoorbeeld ingeval van een schenking of een erfenis. Degene van wie de schenking of erfenis afkomstig is, kan bepalen dat dit buiten een gemeenschap van goederen valt.

Wilt u bezittingen of schulden apart houden? Dan moet u partnerschapsvoorwaarden of huwelijkse voorwaarden bij de notaris afsluiten.

Ouderschap bij huwelijk

Een kind dat wordt geboren uit een huwelijk tussen man en vrouw, krijgt automatisch beide echtgenoten als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt ervoor dat de ouders het gezag hebben over hun kind en dat het kind erft van de ouders.

Ouderschap bij geregistreerd partnerschap

Sinds 1 april 2014 worden ook de man en vrouw uit een geregistreerd partnerschap automatisch ouder van het kind. Voorwaarde is dat het geregistreerd partnerschap al bestaat op het moment van de geboorte van het kind. Komt er een kind als twee mannen of twee vrouwen zijn gehuwd of een partnerschap hebben, dan gelden weer andere regels.

Huwelijk beëindigen

Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het huwelijk de scheiding van tafel en bed.

Geregistreerd partnerschap beëindigen

Een geregistreerd partnerschap beëindigen kan buiten de rechter om. Voorwaarde is wel dat de partners het met elkaar eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben. Het geregistreerd partnerschap kent niet de scheiding van tafel en bed zoals bij het huwelijk.

“Ja, ik wil” of toch niet?

Als 2 personen trouwen, moeten zij elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap is het niet verplicht elkaar het ‘ja-woord’ te geven.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Als men eenmaal als partners is geregistreerd, kan men niet meer met elkaar trouwen. Men kan wel het geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. Het omzetten kan alleen in de gemeente waarin u woont en niet in een keuzegemeente, zoals bij een huwelijk. Bij de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt geen handtekening gezet door getuigen.

Situatie en rechten huwelijk in het buitenland

Het huwelijk tussen een man en een vrouw wordt overal ter wereld geaccepteerd. Dat geldt niet voor het huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht, dit kan per land verschillen.

Situatie en rechten geregistreerd partnerschap in het buitenland

Een geregistreerd partnerschap wordt niet in alle landen erkend. Een geregistreerd partnerschap is niet in alle landen mogelijk omdat ze het bijvoorbeeld niet kennen of omdat het alleen mogelijk is voor partners van hetzelfde geslacht. De rechten en plichten van geregistreerde partners verschillen ook per land. Als men dus langer in het buitenland verblijft of zelfs emigreert, kunnen er juridische problemen ontstaan. Bijvoorbeeld of men wel van elkaar erft.

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak.