Home » Diensten » Erfrecht » Levenstestament

Levenstestament

Levenstestament

Een levenstestament opstellen

Het levenstestament, ook bekend als het ’testament bij leven’, is een juridisch document waarin u vastlegt hoe u wilt dat belangrijke zaken in uw leven worden geregeld wanneer u zelf niet meer in staat bent om dit te doen. Het omvat beslissingen over uw financiën, woning, persoonlijke verzorging, en meer. Met de hulp van een notaris kunt u een levenstestament opstellen om uw wensen te waarborgen. Het is niet alleen relevant voor ouderen, maar ook voor jongere mensen, vooral ouders, en ondernemers.

 

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken voor een eerste gesprek

Verschil tussen levenstestament en gewoon testament

Door een levenstestament op te stellen, voorkomt u dat uw naasten, zoals uw partner, kinderen, familie of vrienden, voor belangrijke beslissingen komen te staan over bijvoorbeeld uw financiën, woning en gezondheid. Het document geeft aan wie welke beslissingen mag nemen en stelt u in staat om de regie te behouden over uw eigen leven. Het testament en het levenstestament horen bij elkaar en vullen elkaar aan. Een levenstestament werkt gedurende uw leven. In deze notariële akte geeft u aan wat voor u belangrijk is, mocht u het zelf niet meer kunnen vertellen. Een testament heeft pas werking na uw overlijden, en hierin legt u vast wie uw erfgenamen zijn en benoemt u een executeur, die uw zaken waarneemt ná uw overlijden.

Levenstestament opstellen: wat kunt u hierin vastleggen?

In het levenstestament legt u vast wie uw belangen behartigt wanneer u dit zelf niet meer kunt. U geeft deze “zaakwaarnemer-tijdens-leven” een notariële volmacht om aan de hand van de in het levenstestament opgenomen leidraad ervoor te zorgen dat de zaken zoveel mogelijk zo verlopen, zoals u dat zelf ook gedaan zou hebben.

Onderdeel van het levenstestament zijn uw wensen ten aanzien van uw vermogen, dus uw woning, inboedelgoederen, sieraden, enzovoorts. U kunt aanwijzingen geven over de verkoop van de woning, welke meubelstukken u graag wilt behouden in uw nieuwe woonomgeving en hoe u de overige wilt verdelen. Ook ten aanzien van het beheer van de financiën kunt u aangeven wat de bedoeling is. Als u gewend bent om schenkingen te doen, kunt u bijvoorbeeld verzoeken deze schenkingen voort te zetten. Maar denkt u ook aan persoonlijke zaken, zoals wie de medische beslissingen neemt als u dit zelf niet meer kunt verklaren en op welk moment de volmacht aan de zaakwaarnemer ingaat. En ook niet onbelangrijk: wie zorgt ervoor dat mijn huisdieren een goed tehuis vinden.

Levenstestament opstellen

Moet ik mijn uitvaart ook vastleggen in een (levens-)testament?

Ook uw wensen ten aanzien van uw uitvaart maken deel uit van het (levens-)testament. In het testament wordt vastgelegd wie de uitvaart gaat regelen; in het levenstestament wat uw specifieke wensen zijn. Verstandig is om deze vast te leggen bij de uitvaartondernemer, zodat hiernaar kan worden verwezen in het (levens-)testament. Wilt u dan iets veranderen, dan kan dit met de uitvaartondernemer worden geregeld zonder tussenkomst van de notaris.

Het belang van een levenstestament

Voor iedereen die voor u zorgt is het van belang om te weten wat uw wensen zijn. Dit geldt niet alleen voor uw kinderen en naaste familie, maar ook voor de zorghulpverleners. Als er een bewind is aangevraagd over uw vermogen, is het levenstestament voor de kantonrechter een belangrijke hulp als er besloten moet worden over de verkoop van de woning of het doen van schenkingen aan de kinderen.

In deze brochure over een levenstestament vindt u nog meer informatie.

Meer weten? 

Bel ons voor een afspraak.

Onze (kandidaat-)notarissen komen ook bij u aan huis indien u hier behoefte aan heeft.