Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring De Kerf & Van Sprang Notarissen

De Kerf & Van Sprang Notarissen gebruikt verschillende technieken om gegevens te verzamelen en op te slaan. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voor een juiste afwikkeling van de door u gevraagde dienstverlening, wanneer u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt verleend of wanneer wij hiertoe op grond van de wet verplicht zijn.
Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Verzameling persoonsgegevens via onze website

Via onze website kunt u persoonsgegevens opgeven in de volgende situaties:
– bij het indienen van een offerteaanvraag: het betreft uw naam, e-mailadres, woonadres en optioneel uw telefoonnummer;
– bij het aanvragen van onze nieuwsbrief: het betreft uw e-mailadres, geslacht (t.b.v. correcte aanhef van de nieuwsbrief), naam (voorletters, tussenvoegsel, achternaam) en optioneel bedrijfsnaam/functie;
– bij het invullen van ons contactformulier: het betreft uw naam, e-mailadres en optioneel uw telefoonnummer.
Bij het invullen van de betreffende formulieren vragen wij u door middel van het actief aanvinken van een vakje om uitdrukkelijk toestemming te geven voor de verwerking van de door u opgegeven persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
De door u verstrekte gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Met dit product van Google kunnen wij het verkeer naar onze website analyseren. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt.
Via Google Analytics worden rapportages over de website aan ons verstrekt.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk wordt verplicht.
Het kan ook zijn dat Google derden inschakelt om informatie namens Google te verwerken.
Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics.

Social media knoppen

Op onze website vindt u diverse knoppen die gelinkt zijn aan social media zoals Facebook, Twitter en Linkedin.
Dit maakt het mogelijk om content van onze website te delen. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. In de privacyverklaringen van deze netwerken kunt u lezen hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

SDU Notaservices (berichtenservice en nieuwsbrief)

Onze website maakt gebruik van Notaservices. Dit is een berichtenservice die wordt aangeboden door uitgeverij SDU. Een gedeelte van de nieuwsberichten op onze website is afkomstig van SDU. Deze berichten worden via een rss-feed automatisch in onze website geïmplementeerd. Bij het openen van deze nieuwsberichten wordt u doorgeleid naar een website van SDU.
Onze maandeljkse digitale nieuwsbrief maakt ook onderdeel uit van Notaservices. Indien u zich hiervoor opgeeft, worden uw persoonsgegevens aan SDU verstrekt uitsluitend t.b.v. de verzending van de nieuwsbrief.
Bekijk het privacy statement van SDU indien u meer wilt weten over hoe deze organisatie omgaat met uw persoonsgegevens.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich af kunt melden. U kunt zich tevens afmelden door een e-mailbericht te sturen naar info@notaristilburg.nl.

Links naar andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Deze links hebben wij met zorg geselecteerd. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. In de privacyverklaringen van deze websites (indien aanwezig) vindt u meer informatie.

Uw rechten

U heeft ten allen tijde het recht een verzoek te doen tot intrekking van uw toestemming of tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking en overdracht van uw persoonsgegevens.
Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, kunt u een verzoek indienen via info@notaristilburg.nl. Wij zullen u dan binnen 4 weken een overzicht toezenden van uw persoonsgegevens aan de hand waarvan u uw wensen aan ons door kunt geven.
Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid toch ontevreden zijn over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u verder nog vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze per e-mail aan ons stellen via: info@notaristilburg.nl.