Waarmee kunnen we u helpen?

 
Wij zijn in staat om de voordelen van een groot kantoor (specialisatie en professionaliteit) te combineren met de voordelen van een kleiner kantoor (persoonlijke aanpak, betrokkenheid, een hecht team, korte lijnen én gunstige tarieven)
Uw notaris in Tilburg, De Kerf & Van Sprang is u graag van dienst
Geen lange adviezen. Praktische, begrijpelijke antwoorden, ook in ingewikkelde zaken
Bij ons is het eerste gesprek nog wél gratis en vrijblijvend, ervaar het verschil!

Familierecht

Het zorgvuldig opstellen van samenlevingsovereenkomsten, huwelijkse voorwaarden of testamenten? Het correct afwikkelen van nalatenschappen of het uitwerken van constructies om al tijdens uw leven vermogen over te hevelen naar de volgende generatie?

Onroerend goed

Bij het kopen van een huis, een bedrijfspand of een appartement en/of het aangaan van een hypothecaire geldlening, is notariële begeleiding onmisbaar. Wij hebben veel ervaring met het opstellen van alle documenten die daarvoor benodigd zijn.

Ondernemingsrecht

Wanneer uw organisatie te maken heeft met een overname, bedrijfsopvolging, fusie, samenwerkingsverbanden of een reorganisatie, kunt u rekenen op onze expertise. Wij beschikken over veel deskundigheid bij het opzetten van vennootschapsstructuren.

Estate planning

Bij estate planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee op het totaal verschuldigde successierecht aanzienlijk te besparen. Wij assisteren u aan de hand van een zorgvuldige analyse bij het opzetten van een verantwoorde nalatenschapsplanning.

 

 

 Veelgestelde vragen

Wanneer bent u voor de erfbelasting partner van elkaar?

De successiewet bepaalt dat echtgenoten automatisch elkaars partner zijn; zij mogen echter niet van tafel en bed zijn gescheiden. Als u niet getrouwd bent, kunt u ook elkaars partner zijn. Sinds 2011 moet u aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

  1. u moet beiden meerderjarig zijn;
  2. u moet op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;
  3. uw ‘partner’ of u mag geen (klein- of achterklein-) kind van de ander zijn (tenzij een van de partners mantelzorger is);
  4. u of uw partner mag niet reeds partner met een ander zijn.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Met het overlijden van uw partner, familielid of bekende breekt vaak een emotionele en moeilijke periode aan. Tegelijkertijd wordt u geconfronteerd met de financiële, juridische en fiscale consequenties van het overlijden. Dit terwijl zo’n emotionele periode veelal niet het beste tijdstip is om u hierop te concentreren en de juiste beslissingen hierin te nemen. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij de afwikkeling van de nalatenschap.

De notariële werkzaamheden na een overlijden vangen meestal aan met het opstellen van een verklaring van erfrecht. De verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin de notaris verklaart – nadat alle gegevens zijn gecontroleerd – wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. Bovendien verklaart de notaris wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie van de erfgenamen door de overige erfgenamen gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.

Als iemand overlijdt, kunt u als erfgenaam drie dingen doen:

  1. de erfenis zuiver aanvaarden;
  2. de erfenis beneficiair aanvaarden;
  3. de erfenis verwerpen.

Lees verder

Wat zijn huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden?

Wie geen algehele gemeenschap van goederen wenst, kan huwelijksvoorwaarden opstellen. Dat moet bij notariële akte. Daarbij hebben de partners in beginsel een grote mate van vrijheid (contractsvrijheid). Maar de wederzijdse onderhoudsplicht is van dwingende aard. En waar ook niet van kan worden afgeweken zijn de regels die gezinsbescherming beogen. Zo is altijd de toestemming van de andere echtgenoot nodig voor onder andere het kopen of met hypotheek belasten van de echtelijke woning en voor het doen van schenkingen.

Een lastig probleem bij het opstellen van huwelijksvoorwaarden is dat de overeenkomst voor lange duur wordt aangegaan. Er moet daarom zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat omstandigheden kunnen veranderen.

Huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden kunnen vóór of tijdens het huwelijk gemaakt worden. Voorwaarden tijdens het huwelijk maken gaat wel gepaard met een aantal formaliteiten.