Home » Diensten » Onroerend goed » Nieuwbouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw Tilburg
Wij zijn als projectnotaris zeer regelmatig betrokken bij mooie nieuwbouwprojecten in Tilburg en omstreken.

Enkele voorbeelden van nieuwbouwprojecten:

Zuiderpark Tilburg

Nieuwbouw Zuiderpark Tilburg

Willemsbuiten Tilburg

Nieuwbouw Willemsbuiten Tilburg

Molenwijck Loon op Zand

Nieuwbouw Molenwijck-Zuid-Aan-de-Bosrand-Loon-op-Zand

013-5321155 – Wij adviseren u graag, bel om een afspraak te maken

Koop- en aannemingsovereenkomst

Bij nieuwbouwprojecten wordt niet alleen een koopovereenkomst gesloten, maar ook een aannemingsovereenkomst. Er wordt dan ook gesproken over een “koop-/aannemingsovereenkomst”. In veel gevallen laat de (bouw)ondernemer het juridische deel van het gehele project door één notaris behandelen. Zet niet te snel uw handtekening onder de koop-/aannemingsovereenkomst. U moet vooraf weten dat u de hypotheek rond kunt krijgen. Heeft u getekend zonder de financiering als ontbindende voorwaarde op te nemen en u komt daarna tot de ontdekking dat u de koop-/aanneemsom niet kunt opbrengen, moet u een hoge boete (meestal 10% van de koop-/aanneemsom) betalen om van de koop-/aannemingsovereenkomst af te komen.

De 5%-regeling

Als u een nieuwbouwwoning koopt, betaalt u de aanneemsom in termijnen. Als bij betaling van de laatste bouwtermijn de woning aan u wordt opgeleverd, mag onder bepaalde voorwaarden een gedeelte van (5%) van de door u betaalde aanneemsom worden geblokkeerd indien u meldt dat het huis niet correct is opgeleverd.

De bedoeling van de “5%-regeling” is om ervoor te zorgen dat de (bouw)ondernemer (in het contract meestal aangeduid als: “de ondernemer”) uw nieuwbouwwoning in goede staat zal opleveren. Daarom wordt 5% van de door u te betalen aanneemsom (meestal de helft van de laatste bouwtermijn) op de rekening van de notaris gestort en kan vrijgave van dit gedeelte worden geblokkeerd indien u binnen drie maanden na oplevering meldt dat die oplevering niet goed heeft plaatsgevonden. Deze 5% dient dus wel door u te worden betaald, maar staat nog niet ter vrije beschikking van de aannemer, de notaris houdt dit gedeelte in depot. De aannemer kan er ook voor kiezen om een bankgarantie ter grootte van deze 5% te stellen.

Het depot of de bankgarantie kan alleen vrijvallen als:

  • De aannemer een bankgarantie afgeeft of;
  • De drie maanden na oplevering zijn verstreken en u de notaris tevoren niet hebt laten weten dat het depot of de bankgarantie (of een redelijke gedeelte daarvan) gehandhaafd moet blijven of;
  • In een bindende uitspraak beslist wordt dat het depot niet of niet langer gerechtvaardigd is.

Zuiderpark Tilburg

GIW Garantie- en waarborgregeling

De GIW garantie houdt in dat de ondernemer garandeert dat de woning aan bepaalde bouwtechnische voorwaarden voldoet. Indien de woning bouwkundige mankementen vertoont, kan de verkrijger een beroep doen op deze garantie en is de ondernemer, indien deze mankementen onder garantie vallen, verplicht deze te verhelpen. Tot 2010 werd er op de woningen die door de deelnemers van SWK verkocht werden een GIW garantie afgegeven. Vanaf 2010 is de GIW garantie vervangen door een (gelijkwaardige) SWK garantie.

Voor algemene informatie over uw garantiewoning kunt u terecht bij de Waarborgende Instellingen:
Certificaten beginnend met:
S: Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK): www.swk.nl
W: Woningborg N.V.: www.woningborg.nl

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak.