Home » Diensten » Estate planning » Schenken

Schenken

Schenken

Door bij leven al vermogen te schenken aan uw (klein)kinderen kunt u een aanzienlijke besparing van erfbelasting bereiken. Het geschonken vermogen maakt geen deel meer uit van de nalatenschap. Door de schenkingen over meerdere jaren te spreiden kunt u optimaal gebruik maken van de vrijstellingen voor het schenkingsrecht en kunt u het progressieve tarief voor de erfbelasting (zowel de omvang van de verkrijging als de mate van verwantschap zijn bepalend voor de hoogte van het tarief) maximaal drukken.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken voor een eerste gesprek

Schenken bij leven

Een schenking kan geschieden in geld of andere goederen: onroerend goed, effecten (beursaandelen, obligaties, aandelen in groeifondsen of beleggingsinstellingen), aanmerkelijkbelangaandelen, maar ook kunst en antiek. Ook kwijtschelding op een vordering, bijvoorbeeld wegens uitgeleend geld aan uw kind, is een schenking.

Schenkingsakte nodig?

Voor een schenking is in beginsel geen notariële akte nodig.

U kunt contant geld geven of via overschrijving op een bankrekening overmaken. U kunt ook (een deel) van uw effectenportefeuille, die bij de bank is gedeponeerd, geven door te laten overschrijven. Let u wel op de uitsluitingsclausule.

Een notariële akte is wel nodig als u bijvoorbeeld onroerende zaken schenkt of aandelen in uw BV. En ook een schenking “ter zake des doods”, waarbij de begiftigde het geschonkene pas krijgt bij het overlijden van de schenker, moet in een notariële akte.

Schenken op papier

Indien u “op papier” schenkt, betaalt u het geschonken bedrag niet uit. Er ontstaat als het ware een lening aan de begiftigde. Daarover moet jaarlijks een zakelijke rente worden betaald. Thans staat vast dat die rente 6% moet zijn, ongeacht de marktrente.
Daarnaast moet de schenking in een notariële akte worden vastgelegd. Indien dit niet is gebeurd, kan dit worden hersteld door alsnog een akte hiervan op te laten maken. Dat geldt ook indien niet steeds een zakelijke rente is betaald. Wij verzorgen deze ‘herstelwerkzaamheden’ graag voor u.

Schenking herroepen

Wanneer een schenking wordt herroepen, wordt het tussentijds genoten voordeel belast. Er vindt geen volledige teruggave (vermindering) van de schenkbelasting meer plaats.

Meer weten?

Voor een persoonlijk advies over de diverse schenkingsmogelijkheden bent u bij De Kerf & Van Sprang notarissen aan het juiste adres! Bel of mail ons voor een afspraak: 013-5321155 of info@notaristilburg.nl.

Kijk ook eens op: www.notaris.nl en op www.epn-notaris.nl voor meer informatie.