Home » Diensten » Ondernemingsrecht » Overdracht van aandelen

Overdracht van aandelen

overdracht van aandelen

Het is verplicht om aandelen in een besloten vennootschap (BV) via een notariële akte in eigendom over te dragen. Iedere BV behoort een aandeelhoudersregister te hebben waaruit blijkt wie de eigenaren van de uitgegeven aandelen zijn. De notaris vraagt altijd naar het aandeelhoudersregister om er zeker van te zijn dat de verkoper van de aandelen ook de eigenaar is. De betaling van de koopprijs verloopt meestal via de notaris, zodat verkoper en koper maximale zekerheid hebben op enerzijds het verkrijgen van de koopprijs en anderzijds het verkrijgen van de aandelen. Indien één persoon in een BV alle aandelen heeft of als de samenstelling van het bestuur wijzigt, zal de notaris ook zorgen voor bijwerking van de inschrijving in het handelsregister.

Erkenning

Pas wanneer de vennootschap, waarvan aandelen worden overgedragen, de levering erkent, is de eigendomsoverdracht compleet. Door erkenning kan de nieuwe aandeelhouder zijn stemrecht uitoefenen en aanspraak maken op dividend. Normaal gesproken wordt de erkenning opgenomen in de notariële akte van levering. De directie van de vennootschap ondertekent de akte daarom ook.

Meer weten?

Bel ons.