Home » Diensten » Erfrecht » Voogdij en bewind regelen in testament

Voogdij en bewind regelen in testament

voogdij regelen

Testament: voogdij regelen en bewindvoering aanvragen

Wat geldt voor een testament, geldt zeker ook voor een voogdijregeling: u pakt het heft in eigen hand en neemt als ouder uw verantwoordelijkheid. Als u tenslotte zelf al niet kunt bepalen wie de zorg van uw minderjarige kinderen op zich moet nemen als beide ouders zijn overleden, hoe zou een rechter dat moeten vaststellen? Je moet er niet aan denken dat hierover getouwtrek ontstaat tussen twee families, de raad voor de kinderbescherming en de rechter. De voogdij regelen en in het testament vastleggen of bewindvoering aanvragen is daarom zeer aan te raden.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken voor een eerste gesprek

 

Voor mensen met minderjarige kinderen is het belangrijk om stil te staan bij de vraag wat er met de kinderen gebeurt als zij er niet meer zijn. Bij gehuwden oefenen de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Als een van beiden overlijdt, krijgt de ander automatisch het ouderlijk gezag. Als de ander vervolgens ook overlijdt (of als de ouders tegelijkertijd overlijden), benoemt de rechter een voogd over de kinderen, waarbij hij eerst de familie(s) in de gelegenheid stelt om een voorstel te doen. Soms geeft dit problemen en wordt de Raad van de kinderbescherming ingeschakeld.

Voogd aanwijzen

De ouders kunnen ook zelf de voogdij vastleggen in het testament. Door zo’n voogdbenoeming is de rol van de rechter uitgespeeld; de ouders hebben dwingend bepaald bij wie hun kinderen terechtkomen. U kunt desgewenst ook twee voogden aanwijzen. Dit heeft echter allerlei gevolgen, waarover de notaris u kan informeren. Anders dan vaak wordt gedacht heeft het voogdijschap in eerste instantie vooral betrekking op vermogensbeheer. Pas in tweede instantie bepaalt de wet dat de voogd ervoor moet zorgen dat de kinderen worden verzorgd en opgevoed. Omdat de voogd dat niet zelf behoeft te doen, wordt soms in testamenten de voogd gevraagd de opvoeding en verzorging op zich te nemen.

Bewindvoering aanvragen

Bewindvoering aanvragen

Bewindvoering aanvragen is wellicht verstandig als u enig vermogen bezit. In uw testament benoemt u dan, naast de voogd, een accountant, notaris, familielid of goede vriend als vermogensbeheerder (ook genoemd bewindvoerder). De voogd kan zich dan bezig houden met de verzorging en opvoeding van uw kinderen en de bewindvoerder beheert het vermogen. Immers, een uitstekend opvoeder hoeft niet tegelijkertijd ook een deskundige op het gebied van vermogensbeheer te zijn, en omgekeerd. De voogdij eindigt immers al op het moment dat uw kind 18 jaar wordt, maar u kunt in uw testament bepalen dat de bewindvoerder het vermogen nog wat langer beheert, bijvoorbeeld tot 23 of 25 jaar; dat voorkomt mogelijk problemen. Want kan een kind van 18 jaar zelf zijn erfenis goed beheren? En wat doet hij of zij met het geld? Kijk ook eens op: www.notaris.nl/overzicht-brochures voor meer informatie over voogdij en bewindvoering aanvragen.

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak.