Home » Diensten » Erfrecht » Testamenten

Testamenten

testament opstellen

Met een testament is het mogelijk af te wijken van het wettelijk erfrecht (de regels die standaard gelden). Dit heet testamentair erfrecht. Iedereen van 16 jaar en ouder kan een testament opstellen.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken voor een eerste gesprek

Nalatenschap regelen

U kunt in een testament een hoop zaken voor uw nalatenschap regelen, denkt u daarbij onder andere aan:

 • een uitsluitingsclausule (koude kant uitsluiten)
 • een voogdijbenoeming
 • een executeursbenoeming
 • een bewindregeling
 • wijzigen van erfdelen
 • stiefkinderen mee laten doen
 • wettelijke erfgenamen uitsluiten (onterven)
 • goede doelen iets nalaten
 • belastingbesparende regelingen opnemen
 • regelingen opnemen voor een gehandicapt kind
 • kleinkinderen al mee laten doen in de erfenis
 • de erfenis splitsen over twee families (bv. bij een ongeluk van de hele familie)
 • een tweetrapsmaking opnemen
 • een legaat maken
 • regelingen omtrent uw uitvaart vastleggen
Tip: Bespaar – of betaal helemaal geen – erfbelasting met een nieuw “langstlevende testament”.

Indien u in het verleden met uw partner of echtgenoot een vruchtgebruiktestament of een ander langstlevende testament heeft gemaakt raden wij u aan deze oude testamenten opnieuw te laten beoordelen. Met oudere testamentvormen wordt er waarschijnlijk onnodig veel erfbelasting betaald door de nabestaanden.

Aanvulling op uw testament

Nieuw: Het levenstestament

In een levenstestament legt u vast hoe u wilt dat de voor u belangrijke zaken in uw leven verlopen, als u zelf niet meer in staat bent om dit te regelen. Anderen zullen voor u zorgen en besluiten nemen over uw financiën, woning en inboedel. Maar ook over uw verzorging. Als u hier zelf een duidelijke mening over heeft, kunt u deze door de notaris vast laten leggen in een levenstestament.

Wat is het verschil met een gewoon testament?

Het testament en het levenstestament horen bij elkaar en vullen elkaar aan. Een levenstestament werkt gedurende uw leven. In deze notariële akte geeft u aan wat voor u belangrijk is, mocht u het zelf niet meer kunnen vertellen. Een testament heeft pas werking na uw overlijden, en hierin legt u vast wie uw erfgenamen zijn en benoemt u een executeur, die uw zaken waarneemt ná uw overlijden.

Wat kan ik hierin vastleggen?

In het levenstestament legt u vast wie uw belangen behartigt, als u dit zelf niet meer kunt. U geeft deze “zaakwaarnemer-tijdens-leven” een notariële volmacht om aan de hand van de in het levenstestament opgenomen leidraad ervoor te zorgen dat de zaken zoveel mogelijk zo verlopen, zoals u dat zelf ook gedaan zou hebben.

Onderdeel van het levenstestament zijn uw wensen ten aanzien van uw vermogen, dus uw woning, inboedelgoederen, sieraden enzovoorts. U kunt aanwijzingen geven over de verkoop van de woning, welke meubelstukken u graag wilt behouden in uw nieuwe woonomgeving en hoe u de overige wilt verdelen. Ook ten aanzien van het beheer van de financiën kunt u aangeven wat de bedoeling is. Als u gewend bent om schenkingen te doen, kunt u bijvoorbeeld verzoeken deze schenkingen voort te zetten. Maar denkt u ook aan persoonlijke zaken, zoals wie de medische beslissingen neemt als u dit zelf niet meer kunt verklaren en op welk moment de volmacht aan de zaakwaarnemer ingaat. En ook niet onbelangrijk: wie zorgt ervoor dat mijn huisdieren een goed tehuis vinden.

 

Meer weten over uw nalatenschap regelen?

Zoals u ziet zijn er veel mogelijkheden bij het maken van een testament. We bespreken alles graag samen met u en leggen alles duidelijk uit. Zo kunnen we uiteindelijk een passend testament opstellen, dat volledig aan uw wensen voldoet.

Bel ons voor een afspraak.
Onze (kandidaat-)notarissen komen ook bij u aan huis indien u hier behoefte aan heeft.

Uw contactpersonen: