Home » Diensten » Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Wanneer uw organisatie te maken heeft met een overname, bedrijfsopvolging, fusie, samenwerkingsverbanden of een reorganisatie, kunt u rekenen op onze expertise. Wij beschikken over veel deskundigheid bij het opzetten van vennootschapsstructuren.

Ondernemingsrecht

Dat geldt ook voor structuren in de non-profit sector (woningbouwverenigingen, zorgsector, et cetera). Niet voor niets dat kleine en grote ondernemingen, instellingen en andere organisaties al jarenlang van onze diensten gebruik maken.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken voor een eerste gesprek

 

U kunt bij ons terecht voor:

  • Oprichten en ontbinden van rechtspersonen (B.V.’s, N.V.’s, verenigingen, stichtingen en coöperaties)
  • Wijziging statuten van rechtspersonen (B.V.’s, N.V.’s, verenigingen, stichtingen en coöperaties)
  • Bedrijfsovername, bedrijfsopvolging, inbreng van ondernemingen
  • Aandelentransacties (levering, uitgifte, certificering, verpanding, inkoop en intrekking)
  • Juridische fusie en juridische splitsing
  • Reorganisaties en herstructureringen
  • Opstellen van overeenkomsten aangaande vennootschappen onder firma (v.o.f.), maatschappen en commanditaire vennootschappen (C.V.)

In veel gevallen is het vanaf 2010 voordeliger geworden een bedrijf te erven of te schenken. Er moet dan wel aan een aantal eisen worden voldaan. Wij kunnen voor u controleren of u, uw bedrijf en uw opvolger aan de eisen voldoen.

In het verleden is uw bedrijfspand misschien buiten de bv gehouden en bent u om fiscale redenen zelf eigenaar gebleven van het pand. Het kan nu voor u fiscaal gunstiger zijn het bedrijfspand juist wel aan de bv over te dragen. Wij kunnen u daarover adviseren.

Wij willen weten wat u drijft, als ondernemer maar ook als persoon.

Meer weten? Neem contact met ons op