Home » Diensten » Familierecht » Huwelijks- en Partnerschapsvoorwaarden

Huwelijks- en Partnerschapsvoorwaarden

Huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden

Huwelijkse en Partnerschapsvoorwaarden opstellen

Gaat u binnenkort trouwen of samen een geregistreerd partnerschap aan? Dan zijn hier volgens de wet een aantal rechten en plichten aan verbonden. Tegenwoordig trouwt u niet meer in algehele gemeenschap van goederen. De Wet Beperkte gemeenschap van goederen, sinds 1 januari 2018 van kracht, verandert de spelregels. Ook voor geregistreerde partners geldt deze wet. Maar wist u dat u nog steeds huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunt opstellen? Wij leggen graag uit wat het inhoudt en kunnen u hierbij ook ondersteunen.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken voor een eerste gesprek

 

Wat houdt huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden in?

Bij het opstellen van huwelijkse- of partnerschapvoorwaarden bepaalt u zelf welke bezittingen en schulden van u samen of van u persoonlijk zijn. Volgens de wet zullen al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u voor het trouwen heeft, van u alleen blijven. Bezittingen en schulden die u na het trouwen verkrijgt, zijn dan van u samen. Met het opstellen van voorwaarden kan u dit aanpassen. Wilt u bijvoorbeeld uw spaargeld dat u tijdens uw huwelijk bij elkaar spaart van uzelf houden, dan moet u dat in de voorwaarden zelf opstellen.

Schenkingen of erfenissen die u ontvangt vóór of tijdens uw huwelijk blijven uw persoonlijke eigendom, tenzij anders bepaald door de schenker of het testament. Als ondernemer is het ook onder de nieuwe wet essentieel om na te denken over huwelijkse voorwaarden om zakelijk en privé gescheiden te houden.

Huwelijkse voorwaarden opstellen

Wie geen beperkte gemeenschap van goederen wenst, kan huwelijksvoorwaarden opstellen. Dat moet bij notariële akte. Daarbij hebben de partners in beginsel een grote mate van vrijheid (contractsvrijheid). Maar de wederzijdse onderhoudsplicht is van dwingende aard. En waar ook niet van kan worden afgeweken zijn de regels die gezinsbescherming beogen. Zo is altijd de toestemming van de andere echtgenoot nodig voor onder andere het kopen of met hypotheek belasten van de echtelijke woning en voor het doen van schenkingen.

Een lastig probleem bij het opstellen van huwelijksvoorwaarden is dat de overeenkomst voor lange duur wordt aangegaan. Er moet daarom zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat omstandigheden kunnen veranderen.

Wanneer huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden opstellen?

Huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden kunnen vóór of tijdens het huwelijk gemaakt worden. Voorwaarden tijdens het huwelijk maken gaat wel gepaard met een aantal formaliteiten.

Huwelijkse voorwaarden opstellen

Uw huwelijk is belangrijk en dat vinden wij ook! Laat u daarom tijdig vóór uw huwelijksdatum door ons adviseren over de soorten huwelijkse voorwaarden. Wij beschikken over de kennis en ervaring om uw wensen vast te leggen in een gedegen en op maat gemaakt contract.

Kijk ook eens op: www.notaris.nl/trouwen

Wij staan klaar om u te adviseren over de aspecten die verstandig zijn om in uw specifieke situatie vast te leggen. Zodra u beiden tot overeenstemming komt, zal de notaris het document opstellen. Vervolgens worden de afspraken met u doorgenomen, waarbij beide partijen hun handtekening zetten onder de notariële akte. Deze voorwaarden zijn van kracht op het moment van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het is tevens mogelijk om voorwaarden op te stellen na het aangaan van het huwelijk of partnerschap.

Screening van bestaande huwelijkse voorwaarden

Indien u (oude) huwelijkse voorwaarden heeft raden wij u aan deze een keer door de notaris te laten beoordelen. Oude huwelijkse voorwaarden kunnen namelijk fiscaal nadelige gevolgen hebben bij overlijden. Met gemoderniseerde huwelijkse voorwaarden kunt u successierecht besparen.

Daarnaast kunnen huwelijkse voorwaarden met verrekenbedingen die jaarlijks niet correct zijn uitgevoerd verregaande gevolgen hebben bij een echtscheiding.

Meer weten? Neem contact met ons op

Bel ons nu voor een afspraak.