Home » Diensten » Familierecht » Huwelijks- en Partnerschapsvoorwaarden

Huwelijks- en Partnerschapsvoorwaarden

Huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden

Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen

U trouwt tegenwoordig niet meer in algehele gemeenschap van goederen. Sinds 1 januari 2018 geldt de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. Deze wet geldt ook als u een geregistreerd partnerschap aangaat. Maar u kunt nog steeds huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden opstellen.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken voor een eerste gesprek

Hoe ziet een huwelijk in beperkte gemeenschap van goederen eruit?

  • Vanaf 1 januari 2018 trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen.
  • Al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen heeft, blijven van u alleen. Bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen.
  • Schenkingen of erfenissen die u ontvangt voor en tijdens uw huwelijk, zijn van u persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.
  • Bent u ondernemer? Ook met de nieuwe wet is het nog steeds van belang dat u nadenkt over huwelijkse voorwaarden. Zo kunt u zakelijk en privé gescheiden houden.
  • Als u uit elkaar gaat, krijgen u en uw partner elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.
  • Voor mensen die vanaf 2018 een geregistreerd partnerschap aangaan, geldt deze wet ook.

Huwelijkse voorwaarden opstellen

Wie geen beperkte gemeenschap van goederen wenst, kan huwelijksvoorwaarden opstellen. Dat moet bij notariële akte. Daarbij hebben de partners in beginsel een grote mate van vrijheid (contractsvrijheid). Maar de wederzijdse onderhoudsplicht is van dwingende aard. En waar ook niet van kan worden afgeweken zijn de regels die gezinsbescherming beogen. Zo is altijd de toestemming van de andere echtgenoot nodig voor onder andere het kopen of met hypotheek belasten van de echtelijke woning en voor het doen van schenkingen.

Een lastig probleem bij het opstellen van huwelijksvoorwaarden is dat de overeenkomst voor lange duur wordt aangegaan. Er moet daarom zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat omstandigheden kunnen veranderen.

Wanneer huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden opstellen?

Huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden kunnen vóór of tijdens het huwelijk gemaakt worden. Voorwaarden tijdens het huwelijk maken gaat wel gepaard met een aantal formaliteiten.

Huwelijkse voorwaarden opstellen

Uw huwelijk is belangrijk en dat vinden wij ook! Laat u daarom tijdig vóór uw huwelijksdatum door ons adviseren over de soorten huwelijkse voorwaarden. Wij beschikken over de kennis en ervaring om uw wensen vast te leggen in een gedegen en op maat gemaakt contract.

Kijk ook eens op: www.notaris.nl/trouwen

Screening van bestaande huwelijkse voorwaarden

Indien u (oude) huwelijkse voorwaarden heeft raden wij u aan deze een keer door de notaris te laten beoordelen. Oude huwelijkse voorwaarden kunnen namelijk fiscaal nadelige gevolgen hebben bij overlijden. Met gemoderniseerde huwelijkse voorwaarden kunt u successierecht besparen.

Daarnaast kunnen huwelijkse voorwaarden met verrekenbedingen die jaarlijks niet correct zijn uitgevoerd verregaande gevolgen hebben bij een echtscheiding.

Meer weten? Neem contact met ons op

Bel ons nu voor een afspraak.