Home » Diensten » Familierecht » Echtscheiding

Echtscheiding

echtscheiding regelen

Het is helaas zo dat één op de drie huwelijken eindigt door echtscheiding. Niemand denkt daaraan op zijn trouwdag. Voor het sluiten van het huwelijk is het goed om na te denken over de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk: gemeenschap van goederen, dus aansprakelijkheid voor elkaars schulden; alimentatieverplichtingen als het huwelijk eindigt; de mogelijkheid van bijstandsverhaal ook nadat het huwelijk is ontbonden; verdeling van pensioenrechten; etc.

Echtscheiding regelen via notaris

Een aantal van boven genoemde gevolgen kan voorkomen worden door het maken van goede huwelijkse voorwaarden. Veel van deze zaken komen pas echt aan de orde als het huwelijk door echtscheiding wordt beëindigd. Als een echtscheiding niet goed wordt geregeld, kan het uitlopen op een groot conflict, dat ex-echtgenoten vaak hun leven lang met zich meedragen. Ook voor hun kinderen kan het zeer problematisch zijn. Daarom is het goed de echtscheiding zo veel mogelijk in onderling overleg te regelen onder deskundige leiding van bijvoorbeeld een notaris.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken voor een eerste gesprek

Simpel scheiden?

Echtgenoten die hun huwelijk willen beëindigen, moeten nog altijd naar de rechter via een advocaat. Toch kan een notaris veel voor u betekenen bij de echtscheiding. De notaris is dé specialist op het gebied van familierecht. Bovendien is een notaris onpartijdig en houdt hij rekening met de belangen van beide partijen.

Wat kan de notaris voor u doen?

  • de notaris kan een convenant opstellen;
  • helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan;
  • de verdeling van uw huis regelen (dit kan op grond van de wet alleen bij notariële akte);
  • eventueel de huwelijkse voorwaarden vóór de echtscheiding aanpassen (in verband met bepaalde fiscale voordelen);
  • uw testamenten aanpassen (vaak in één voordelig pakket).

Hiervoor kunt u altijd terecht bij De Kerf & Van Sprang Notarissen. Dit gebeurt in geval van echtscheiding in samenwerking met een advocaat en zo nodig een makelaar, fiscalist en/of accountant.

Wij werken samen met het team van “Samen Scheiden Tilburg”

het team van “Samen Scheiden Tilburg”

In open gesprekken zoeken en vinden alle partijen samen de beste oplossing. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de kinderen en het ouderschapsplan, voogdijregelingen, de verdeling van de gezamenlijke bezittingen en schulden, de eigen woning en pensioenen, lijfrentes en levensverzekeringen, alimentatie, alsook de fiscale consequenties en de aanpassing van bestaande testamenten.

Meer weten? Neem contact met ons op