Home » Diensten » Ondernemingsrecht » Het verschil tussen een vereniging en stichting

Het verschil tussen een vereniging en stichting

verschil vereniging of stichting

Een vereniging is een organisatie van mensen om een bepaald doel te bereiken. Een vereniging is in principe democratisch georganiseerd en heeft leden. Een stichting is een organisatie van kapitaal om een bepaald doel te bereiken. Een stichting is niet democratisch en heeft geen leden. Het is een stichting zelfs niet toegestaan leden te hebben. Om een stichting op te richten is altijd een notariële akte nodig.

Waarom is het interessant een vereniging te formaliseren?

Om een vereniging op te richten is een notariële akte niet noodzakelijk. Men spreekt dan van een informele vereniging. Wanneer een vereniging door het vastleggen van de statuten in een notariële akte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel formeel wordt, wordt de vereniging een “vereniging met volledige rechtsbevoegdheid”. Net zoals bij bijvoorbeeld een B.V. is het bestuur in geval van schulden niet persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk.

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak.