Home » Diensten » Erfrecht » Verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht

verklaring van erfrecht

Met het overlijden van uw partner, familielid of bekende breekt vaak een emotionele en moeilijke periode aan. Tegelijkertijd wordt u geconfronteerd met de financiële, juridische en fiscale consequenties van het overlijden. In deze emotionele periode is het vaak niet het beste moment om u te concentreren op de afwikkeling van de nalatenschap en het nemen van belangrijke beslissingen. Wij bieden professioneel advies en begeleiding bij de afwikkeling van de nalatenschap, waaronder het opstellen van een verklaring van erfrecht.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken voor een eerste gesprek

 

Afwikkeling verklaring van erfrecht

De notariële werkzaamheden na een overlijden vangen meestal aan met het opstellen van een verklaring van erfrecht. Deze notariële akte, ook wel bekend als akte van erfrecht, is een notariële akte waarin de notaris verklaart – nadat alle gegevens zijn gecontroleerd – wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. Bovendien verklaart de notaris wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie van de erfgenamen door de overige erfgenamen gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.

Als erfgenaam heeft u drie opties bij de afwikkeling van de nalatenschap:

 1. de erfenis zuiver aanvaarden;
 2. de erfenis beneficiair aanvaarden;
 3. de erfenis verwerpen.

Waar heeft u een verklaring van erfrecht voor nodig?

Als iemand overlijdt mag een bank de rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Als erfgenamen de rekening toch willen gebruiken (bijvoorbeeld om betalingen te doen) kan de bank verlangen dat de erfgenamen eerst een verklaring van erfrecht overleggen zodat zeker is dat de juiste personen deze toestemming krijgen.

Op het moment dat er een verklaring van erfrecht aan de bank is overlegd, kunnen de erfgenamen weer over de rekening ten name van de overledene beschikken. Deze rekening wordt dan vaak “ervenrekening” genoemd.

Ook veel instanties vragen om een verklaring van erfrecht. Bijvoorbeeld bij de verkoop van een geërfd huis.

verklaring van erfrecht

Kosten verklaring van erfrecht

De kosten voor het opmaken van een Verklaring van Erfrecht variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal erfgenamen, het bestaan van een testament, bewindvoering over vermogen, gemeentelijke onderzoekskosten en de bereidheid van erfgenamen. Wat kost een verklaring van erfrecht? De kosten voor het opmaken van een verklaring van erfrecht zijn afhankelijk van een aantal factoren:

 • hoeveel erfgenamen zijn er;
 • is er een testament gemaakt;
 • zijn er mensen bij betrokken wiens vermogen onder bewind is gesteld;
 • wat rekent de betreffende gemeente voor het onderzoek naar de persoonsgegevens;
 • wordt er beneficiair aanvaard of verworpen;
 • zijn de erfgenamen makkelijk te vinden.

De kosten van een akte van erfrecht kunnen per notariskantoor verschillen. Als er beneficiair aanvaard wordt of verworpen, worden door de rechtbank griffiekosten in rekening gebracht. Bij zuivere aanvaarding is dat niet het geval. Indien ook onroerende zaken aanwezig zijn verzorgen wij desgevraagd ook de inschrijving van een afschrift in het kadaster. De kosten hiervoor kunt u (telefonisch) opvragen bij ons kantoor.

Vraag bij ons vooraf een offerte aan voor het opmaken van een verklaring van erfrecht.
Offerte aanvragen

Verklaring van erfrecht aanvragen

Wat heeft u nodig om een verklaring van erfrecht aan te vragen?

Wat brengt u mee
Voor het opstellen van een akte van erfrecht hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • het bewijs van overlijden;
 • het laatste woonadres van de overledene;
 • indien van toepassing en aanwezig het afschrift van het laatste testament van de overledene;
 • indien van toepassing een codicil van de overledene;
 • indien van toepassing en aanwezig het trouwboekje van de overledene, waarbij dan tevens kan worden aangegeven of de overledene in gemeenschap van goederen was gehuwd of niet;
 • persoonsgegevens van alle erfgenamen (volledige namen, adres, geboortedatum en geboorteplaats), waarbij tevens kan worden aangegeven wie de gevolmachtigde (degene die de nalatenschap gaat afwikkelen) moet worden.

Werkwijze verklaring nalatenschap
Alle erfgenamen krijgen een uitgebreide informatiebrief en een verklaring toegestuurd waarmee zij zuiver kunnen aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Deze verklaring dient te worden ondertekend op ons kantoor of bij een notaris naar keuze, om de handtekening te legaliseren.

Indien er een verklaring van executele wordt afgegeven, ontvangt de executeur een verklaring van aanvaarding van executele. Deze verklaring dient ook te worden ondertekend op ons kantoor of bij een notaris naar keuze, om de handtekening te legaliseren.

Zodra wij alle gelegaliseerde en ondertekende verklaringen retour hebben ontvangen, kunnen wij de akte van erfrecht opmaken en deze aan u toezenden.

Hulp bij afwikkeling en verklaring nalatenschap

In geval van overlijden dient de nalatenschap zorgvuldig afgewikkeld te worden. Wij hebben veel ervaring met de begeleiding van en de afwikkeling van nalatenschap. Daarnaast kunnen wij de aangifte voor de erfbelasting verzorgen.

Kijk ook eens op www.notaris.nl voor meer informatie.

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak.

Uw contactpersonen voor alle zaken rondom nalatenschap: