Home » Diensten » Erfrecht » Executeur benoemen

Executeur benoemen

executeur benoemen

Het wettelijke uitgangspunt is dat uw erfgenamen samen en in goed overleg uw nalatenschap afwikkelen. Maar als uw voorkeur ernaar uitgaat dat één persoon de afwikkeling van uw nalatenschap verzorgt, dan kunt u dat regelen door hem of haar in uw testament tot executeur te benoemen. Het ligt voor de hand dat u die persoon vooraf vraagt of hij of zij bereid is als executeur op te treden.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken voor een eerste gesprek

Taak van de executeur

De taak van een executeur is om de nalatenschap af te wikkelen. Daarnaast kunt u hem of haar nog vragen uw begrafenis of crematie te regelen, of voor andere kwesties zijn of haar persoonlijke aandacht vragen (bijvoorbeeld om een nieuw thuis voor uw huisdier te zoeken).

Waarschuwing voordat u aanvaardt

Vanaf 1 januari 2012 is de executeur verplicht om de aangifte erfbelasting te ondertekenen. Dat betekent dat de executeur ook hoofdelijk aansprakelijk is voor de verschuldigde erfbelasting. Misschien had de erflater vermogen in het buitenland waarvan u niet op de hoogte bent. Soms is het dan verstandig de functie van executeur niet te aanvaarden. Het is raadzaam hier tijdig (vóór het aanvaarden van uw taak) deskundigen voor te raadplegen. Wij hebben veel ervaring met het afwikkelen van nalatenschappen dus kunnen u hier goed in adviseren. 

Uw erfgenamen moeten de door u benoemde executeur accepteren. Als zijn (of haar) werk erop zit moet de executeur aan de erfgenamen rekening en verantwoording afleggen over wat hij (of zij) heeft gedaan en nagelaten met betrekking tot de afwikkeling van uw nalatenschap.

Beloning van een testamentair executeur

De wet regelt wat het loon van de executeur is. Uitgangspunt is dat het loon één procent bedraagt van uw vermogen op de dag van uw overlijden. Maar het staat u vrij om in uw testament een andere beloning op te laten nemen.

De executeur moet over zijn of haar beloning inkomstenbelasting betalen. Als u in het testament vastlegt dat de executeur in plaats van loon voor zijn werkzaamheden een legaat krijgt toegekend, hoeft hij of zij geen inkomstenbelasting te betalen. Daar komt dan wel de heffing van erfbelasting voor in de plaats. Een aantal factoren bepalen met elkaar welke optie fiscaal voor de executeur het voordeligst zal uitpakken.

Kijk ook eens op: www.notaris.nl voor meer informatie.

Zoekt u een professionele en gecertificeerde executeur? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak.