Home » Diensten » Onroerend goed » Leveringsakte, notaris nodig?

Leveringsakte, notaris nodig?

leveringsakte

De leveringsakte (dit is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat) moet door een notaris worden opgemaakt. De akte dient door de verkoper, de koper en de notaris te worden ondertekend. De eerder gesloten koopakte geldt als basis voor de leveringsakte. Wij proberen eventuele ‘gaten’ in de koopakte in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken en nodigen u en eventueel uw adviseur uit voor een bespreking op ons kantoor. De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven in de openbare registers bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken

Extra werkzaamheden bij de akte van levering

Het is soms nodig dat wij extra werkzaamheden uitvoeren bij de voorbereiding van de akte van levering. Zo kan het zijn dat de verkoper inmiddels gescheiden is of een van de eigenaren is overleden. Als niet meteen stukken overhandigd kunnen worden die duidelijk maken hoe de situatie nu juridisch gezien is en waarmee wij verder kunnen, moeten wij extra werk verrichten. Hiervoor kunnen wij extra kosten in rekening brengen.

Het kan dan gaan om het opmaken van een verklaring van erfrecht, het verkrijgen van een volmacht van de ex-echtgenoot of van de overige erfgenamen, enzovoort. Ook kan het onderzoek in de registers leiden tot vervolgwerkzaamheden: de verkoper blijkt bijvoorbeeld net failliet verklaard, zodat medewerking van de faillissementscurator nodig is; of een van de verkopers is minderjarig, zodat toestemming aan de kantonrechter moet worden gevraagd. Extra werkzaamheden kunnen ook voortvloeien uit het onderzoek naar andere juridische belemmeringen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een nader onderzoek bij de gemeente, het vragen van toestemming aan derden of het extra vestigen of juist laten vervallen van erfdienstbaarheden.

Kijk ook eens op: www.notaris.nl voor meer informatie.

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak.