Home » Diensten » Onroerend goed » Koopovereenkomst

Koopovereenkomst

Koopovereenkomst

De koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen partijen die vastleggen dat de woning (of ander onroerend goed) onder bepaalde voorwaarden tegen een bepaalde prijs en op een bepaalde datum eigendom van de koper zal worden. Ondanks dat de koopovereenkomst doorgaans wordt aangeduid als “voorlopige koopakte” is deze akte tussen partijen bindend. De term “voorlopig” duidt er slechts op dat de eigendom van de woning nog moet overgaan. Alleen als in de koopovereenkomst ontbindende voorwaarden zijn opgenomen is het mogelijk zonder verdere kosten van de koop af te zien. Wij kunnen een koopovereenkomst voor u opstellen.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken voor een eerste gesprek

Koopovereenkomst inschrijven bij het kadaster

Wij verzorgen ook de inschrijving van de koopovereenkomst bij het kadaster, zodat u beschermd bent tegen calamiteiten aan de zijde van de verkoper zoals dubbele verkoop, faillissement, schuldsanering en dreigende beslagen.

Is de koopovereenkomst niet door ons kantoor opgesteld, dan kunnen wij de inschrijving pas na de drie dagen bedenktijd doen. Is de koopovereenkomst wel door ons kantoor opgesteld, dan kan de inschrijving direct plaatsvinden.

Als het eigendom van de woning niet binnen zes maanden na het ondertekenen van de koopovereenkomst aan de koper wordt geleverd, dan verliest de inschrijving met terugwerkende kracht haar werking. De koopakte blijft geldig, maar de voordelen van de inschrijving vervallen.

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak.