Home » Diensten » Erfrecht » Uitsluitingsclausule

Uitsluitingsclausule

uitsluitingsclausule

De uitsluitingsclausule kunt u opnemen in uw testament of schenkingsakte. Opname van deze clausule heeft het gevolg dat hetgeen uw erfgenamen van u erven of geschonken hebben gekregen van hen zelf blijft. Zo hoeft bijvoorbeeld in geval van een onverhoopte echtscheiding van een kind/erfgenaam het geërfde vermogen niet met een (ex-)echtgenoot/partner verrekend te worden.

Let op bij het overboeken van de vrijgestelde bedragen voor de Schenkbelasting. Wilt u dat deze schenkingen alleen aan uw eigen kind toekomen?

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak.