Home » Diensten » Onroerend goed » Hypotheekakte

Hypotheekakte

hypotheek

U leent een bepaald bedrag van de bank, of krijgt een kredietfaciliteit. Als zekerheid voor de nakoming van uw verplichtingen verleent u de bank een hypotheekrecht op uw woning. De bank krijgt bijvoorbeeld uw huis of bedrijfspand als onderpand, en kan zich daarop – als u niet betaalt – met voorrang boven andere schuldeisers verhalen door het onderpand in het openbaar te verkopen (executieveiling). De hypotheekakte moet door een notaris worden opgemaakt. De akte dient door de schuldenaar, een medewerker van het notariskantoor (namens de bank) en de notaris te worden ondertekend.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken

Het zal u duidelijk zijn dat het voor de bank van belang is dat het onderpand zijn waarde behoudt. Vandaar dat het verboden is om het onderpand zonder toestemming van de bank te verhuren; een verhuurd pand levert, zeker als het een woning is, veel minder op dan een leeg onderpand.

Ook mag u het onderpand niet zomaar van “aard, gedaante, inrichting of bestemming” veranderen. In het algemeen zal een verbouwing die de waarde van het onderpand verhoogt geen probleem opleveren. Het vestigen van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen etc. met het onderpand als “lijdend erf” is niet toegestaan zonder toestemming van de bank.

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak.