Home » Diensten » Erfrecht » Erfenis verwerpen

Erfenis verwerpen

erfenis verwerpen

Nalatenschap met schulden, wilt u de nalatenschap aanvaarden of verwerpen?

Er zijn natuurlijk nalatenschappen die een negatief saldo vertonen of u heeft een andere reden waarom u de nalatenschap van de overledene niet wenst te aanvaarden. De erfgenamen zijn in principe aansprakelijk voor de schulden van de overledene en kunnen daarvoor zelfs in privé worden aangesproken. U hoeft een nalatenschap echter niet accepteren; u mag ook “verwerpen”.

U moet wel in een zo vroeg mogelijk stadium bekend maken of u van dit recht gebruik wilt maken. De wet zegt namelijk dat als iemand eenmaal heeft geaccepteerd, deze persoon daarna niet meer kan verwerpen. Met accepteren staat gelijk “het zich als erfgenaam gedragen”. Het weigeren van een nalatenschap gaat gepaard met enkele formaliteiten bij de rechtbank. Wij kunnen dit voor u regelen.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken voor een eerste gesprek

Afwikkeling van nalatenschappen

Als er twijfel of te weinig zekerheid bestaat over de omvang van een nalatenschap of kunnen de erfgenamen ook beneficiair aanvaarden. In geval van overlijden dient de nalatenschap zorgvuldig afgewikkeld te worden. Wij hebben veel ervaring met de begeleiding van en de afwikkeling van nalatenschappen. Daarnaast kunnen wij de aangifte voor het recht van successie verzorgen.

Kijk ook eens op: www.notaris.nl/overzicht-brochures

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak.
Het eerste gesprek op ons kantoor is gratis en vrijblijvend.