Home » Diensten » Erfrecht » Erfenis verwerpen

Erfenis verwerpen

erfenis verwerpen

Nalatenschap met schulden, wilt u deze erfenis verwerpen of aanvaarden?

Er zijn natuurlijk nalatenschappen die een negatief saldo vertonen of u heeft een andere reden waarom u afstand wilt doen van een erfenis, bijvoorbeeld een contactbreuk met de overledene of andere erfgenamen. De erfgenamen zijn in principe aansprakelijk voor de schulden van de overledene en kunnen daarvoor zelfs in privé worden aangesproken. U hoeft een nalatenschap echter niet te accepteren; u mag een erfenis ook “verwerpen”.

Erfenis weigeren

U moet wel in een zo vroeg mogelijk stadium bekend maken of u van het recht om een erfenis te weigeren gebruik wilt maken. De wet zegt namelijk dat als iemand eenmaal heeft geaccepteerd, deze persoon daarna niet meer kan verwerpen. Met accepteren staat gelijk “het zich als erfgenaam gedragen”. De keuze voor het aanvaarden of verwerpen van een erfenis wordt meestal binnen drie maanden na overlijden gemaakt. In deze periode wordt duidelijk of er schulden zijn en of eventuele bezittingen en vermogen hier tegenop wegen.

Een nalatenschap verwerpen gaat gepaard met enkele formaliteiten bij de rechtbank. Wij kunnen dit voor u regelen.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken voor een eerste gesprek

Zorgvuldige afwikkeling van nalatenschappen

Als er twijfel of te weinig zekerheid bestaat over de omvang van een nalatenschap, dan kunnen de erfgenamen ook “beneficiair aanvaarden”. Hiermee kunt u toch betrokken blijven bij de afwikkeling, maar bent u niet aansprakelijk voor schulden.

In geval van overlijden dient de nalatenschap zorgvuldig afgewikkeld te worden. Wij hebben veel ervaring met de begeleiding van en de afwikkeling van nalatenschappen. Daarnaast kunnen wij de aangifte voor het recht van successie verzorgen.

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak.