Home » Diensten » Ondernemingsrecht » Fusie en splitsing

Fusie en splitsing

Fusie en splitsing

Bij herstructurering en reorganisatie van vennootschappen is het van belang dat bij de begeleiding van cliënten alle betrokken deskundigen, meestal een notaris, accountant en belastingadviseur, samenwerken. Wij hebben veel ervaring met fusies en splitsingen en staan u graag bij met informatie over en begeleiding bij de formele procedures van uw bedrijfsfusie- of splitsing.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken

Juridische fusie

Bij een juridische fusie zijn twee of meer rechtspersonen betrokken: het vermogen van één of meer van hen (de verdwijnende rechtsperso(o)n(en)) gaat naar de overblijvende/verkrijgende rechtspersoon over zonder dat daarvoor een afzonderlijke notariële akte nodig is. Deze juridische fusie is de meest vergaande vorm van fuseren.
Daarnaast bestaan ook de bedrijfsfusie en de aandelenfusie. De laatste fusie verdient veelal de voorkeur, omdat het verdwijnen van een vennootschap nog al eens als een nadeel wordt beschouwd.

Juridische splitsing

Juridische splitsing maakt het mogelijk om het gehele vermogen van een rechtspersoon (of een deel daarvan) over te hevelen naar één of meer nieuw op te richten rechtspersonen. Net als bij fusie is hiervoor geen afzonderlijke overdracht van bezittingen of schulden vereist.

In feite is de juridische splitsing de tegenhanger van de juridische fusie. Toch is er ook een verschil: het vermogen van de splitsende rechtspersoon houdt niet persé op te bestaan.

Er zijn in hoofdlijn twee vormen van splitsing:

Zuivere splitsing

Bij een zuivere splitsing houdt de splitsende rechtspersoon op te bestaan, het vermogen gaat over naar twee of meer nieuwe rechtspersonen.

Afsplitsing

Bij een afsplitsing blijft de splitsende rechtspersoon voortbestaan; een gedeelte van het vermogen gaat over op één of meer rechtspersonen.

In de praktijk komt regelmatig de zogenaamde “hybride splitsing” voor. Hier gaat het om een situatie waarbij het gehele vermogen overgaat naar twee of meer nieuwe rechtspersonen, waarbij de splitsende rechtspersoon blijft bestaan.

Notaris nodig bij uw fusie of splitsing?

Juridische fusie en splitsing dient te geschieden bij notariële akte. Wij kunnen u informeren over de formele -bij deze rechtsfiguren behorende- procedures.

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak.