Home » Diensten » Erfrecht » Verklaring van executele

Verklaring van executele

verklaring van executele

Als er een executeur is benoemd dan stellen we in het algemeen een zogeheten verklaring van executele op in plaats van een verklaring van erfrecht. In de verklaring van executele worden de bevoegdheden van de executeur beschreven. Erfgenamen zijn niet bevoegd handelingen te verrichten die tot de taak van de executeur behoren. Beide verklaringen kunnen op verzoek ook in één akte gecombineerd worden.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken voor een eerste gesprek

Wanneer is een verklaring van executele nodig?

Als iemand overlijdt mag een bank de rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Als de executeur de rekening toch wil gebruiken (bijvoorbeeld om betalingen te doen) heeft deze een verklaring van executele nodig.
Op het moment dat er een verklaring van executele aan de bank is overlegd, kan de executeur weer over de rekening ten name van de overledene beschikken. Deze rekening wordt dan vaak “ervenrekening” genoemd.

Kosten verklaring van executele?

De kosten voor een verklaring van executele zijn dikwijls goedkoper dan een verklaring van erfrecht omdat het alleen een verklaring over de bevoegde executeur betreft. Soms wordt een verklaring van erfrecht gecombineerd met een verklaring van executele. Laat u vooraf voorlichten over welke verklaring u precies nodig heeft. U kunt bij ons vooraf een offerte aanvragen voor het opmaken van een verklaring van executele.

akte van executele

Opstellen akte van executele

Voor het opstellen van een akte van executele hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • het bewijs van overlijden;
  • het laatste woonadres van de overledene;
  • indien van toepassing en aanwezig het afschrift van het laatste testament van de overledene;
  • indien van toepassing een codicil van de overledene;
  • indien van toepassing en aanwezig het trouwboekje van de overledene, waarbij dan tevens kan worden aangegeven of de overledene in gemeenschap van goederen was gehuwd of niet;
  • persoonsgegevens van de executeur(s) (volledige namen, adres, geboortedatum en geboorteplaats).

Werkwijze verklaring van executele

Indien er een verklaring van executele wordt afgegeven, ontvangt de executeur een verklaring van aanvaarding executele alsmede een uitgebreide brief met daarin een uiteenzetting van zijn taken, verplichtingen en bevoegdheden. De verklaring van aanvaarding van de executele dient ook te worden ondertekend op ons kantoor of bij een notaris naar keuze, om de handtekening te legaliseren.
Indien ook onroerende zaken aanwezig zijn verzorgen wij desgevraagd ook de inschrijving van een afschrift in het kadaster. De kosten hiervoor kunt u (telefonisch) opvragen bij ons kantoor.
Zodra wij de gelegaliseerde en ondertekende verklaringen retour hebben ontvangen, kunnen wij de akte van executele opmaken en deze aan u toezenden.

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak.

Uw contactpersonen: