Home » Diensten » Ondernemingsrecht » Statutenwijziging

Statutenwijziging

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap worden bij de notaris vastgelegd in de oprichtingsakte. In de statuten moeten allerhande belangrijke zaken die de vennootschap betreffen worden vastgelegd, zoals het bedrag tot welke de vennootschap aandelen kan uitgeven (het maatschappelijk kapitaal), de wijze van benoeming van bestuurders en commissarissen, de bevoegdheden van de diverse ‘organen’ en de manier waarop zij vergaderen, de overdracht van aandelen, etc. Tenslotte dient de BV te worden ingeschreven in het Handelsregister. Deze inschrijving, die noodzakelijk is ter voorkoming van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, wordt gewoonlijk door de notaris begeleid. Wanneer alle aandelen in de BV in handen zijn van een enige aandeelhouder wordt dat in het Handelsregister vermeld. Moeten deze statuten worden gewijzigd dan is notariële tussenkomst vereist.

Per 1 juli 2011 is de verklaring van geen bezwaar vervallen, zodat u voor de statutenwijziging van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap geen verklaring van geen bezwaar meer nodig heeft.
Het vervallen van de verklaring van geen bezwaar houdt echter niet in dat het Ministerie van Justitie geen (preventief) toezicht meer houdt op naamloze en besloten vennootschappen.
Het (preventief) toezicht wordt vervangen door een nieuwe vorm van continue toezicht op rechtspersonen.

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak.