Waarmee kunnen we u helpen? 

Wij zijn in staat om de voordelen van een groot kantoor (specialisatie en professionaliteit) te combineren met de voordelen van een compact kantoor (gunstige tarieven, persoonlijk contact, korte lijnen en één hecht team).
Uw notaris in Tilburg, De Kerf & Van Sprang is u graag van dienst.
Bij ons geen lange dure adviezen maar praktische en begrijpelijke antwoorden, ook in ingewikkelde zaken.
Wij houden het graag eenvoudig.
Bij ons is het eerste gesprek vanzelfsprekend wél gratis en vrijblijvend, ervaar het verschil!

Familierecht

Wij hebben veel persoonlijke aandacht voor u. Als u bij ons advies vraagt, komt u immers voor zeer persoonlijke zaken. Van een samenlevingsovereenkomst tot een testament. Voor veel cliënten werken wij al jaren, zelfs van generatie op generatie.

Erfrecht

Wij assisteren u aan de hand van een zorgvuldige analyse bij het opzetten van een nalatenschapsplanning, het afwikkelen van nalatenschappen of het uitwerken van constructies om al tijdens uw leven vermogen over te hevelen naar de volgende generatie.

Onroerend goed

Bij het kopen van een huis, een bedrijfspand of een appartement en/of het aangaan van een hypothecaire geldlening, is notariële begeleiding onmisbaar. Wij zorgen dat alles tot in de puntjes geregeld is voor u, voor een scherpe prijs.

Ondernemingsrecht

Wanneer uw organisatie te maken heeft met een overname, bedrijfsopvolging, fusie, samenwerkingsverbanden of een reorganisatie, kunt u rekenen op onze expertise. Wij beschikken over veel deskundigheid bij het opzetten van vennootschapsstructuren.

 

 

Veelgestelde vragen

Wanneer bent u voor de erfbelasting partner van elkaar?

De successiewet bepaalt dat echtgenoten automatisch elkaars partner zijn; zij mogen echter niet van tafel en bed zijn gescheiden. Als u niet getrouwd bent, kunt u ook elkaars partner zijn. U moet aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

  1. u moet beiden meerderjarig zijn;
  2. u moet op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;
  3. uw ‘partner’ of u mag geen (klein- of achterklein-) kind van de ander zijn (tenzij een van de partners mantelzorger is);
  4. u of uw partner mag niet reeds partner met een ander zijn.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Met het overlijden van uw partner, familielid of bekende breekt een emotionele en moeilijke periode aan. Tegelijkertijd wordt u geconfronteerd met de financiële, juridische en fiscale consequenties van het overlijden. Dit terwijl zo’n emotionele periode veelal niet het beste tijdstip is om u hierop te concentreren en de juiste beslissingen hierin te nemen. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij de afwikkeling van de nalatenschap.

De notariële werkzaamheden na een overlijden vangen meestal aan met het opstellen van een verklaring van erfrecht. De verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin de notaris verklaart – nadat alle gegevens zijn gecontroleerd – wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. Bovendien verklaart de notaris wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie van de erfgenamen door de overige erfgenamen gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.

Als iemand overlijdt, kunt u als erfgenaam drie dingen doen:

  1. de erfenis zuiver aanvaarden;
  2. de erfenis beneficiair aanvaarden;
  3. de erfenis verwerpen.

Lees verder

Wat zijn huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden?

Wie geen (beperkte) gemeenschap van goederen wenst, kan huwelijksvoorwaarden opstellen. Dat moet bij notariële akte. Daarbij hebben de partners in beginsel een grote mate van vrijheid (contractsvrijheid). Maar de wederzijdse onderhoudsplicht is van dwingende aard. En waar ook niet van kan worden afgeweken zijn de regels die gezinsbescherming beogen. Zo is altijd de toestemming van de andere echtgenoot nodig voor onder andere het kopen of met hypotheek belasten van de echtelijke woning en voor het doen van schenkingen.

Een lastig probleem bij het opstellen van huwelijksvoorwaarden is dat de overeenkomst voor lange duur wordt aangegaan. Er moet daarom zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat omstandigheden kunnen veranderen.

Huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden kunnen vóór of tijdens het huwelijk gemaakt worden. Voorwaarden tijdens het huwelijk maken gaat wel gepaard met een aantal formaliteiten.

Wat is een levenstestament?

In het levenstestament legt u vast hoe u wilt dat de voor u belangrijke zaken in uw leven verlopen, als u zelf niet meer in staat bent om dit te regelen. Anderen zullen voor u zorgen en besluiten nemen over uw financiën, woning en inboedel. Maar ook over uw verzorging. Als u hier zelf een duidelijke mening over heeft, kunt u deze door de notaris vast laten leggen in een levenstestament.
Niet alleen voor ouderen maar ook voor jonge mensen (met name ouders) en ondernemers is het levenstestament erg interessant.

Lees verder  

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een gewoon testament?

Het testament en het levenstestament horen bij elkaar en vullen elkaar aan. Een levenstestament werkt gedurende uw leven. In deze notariële akte geeft u aan wat voor u belangrijk is, mocht u het zelf niet meer kunnen vertellen. Een testament heeft pas werkinguw overlijden, en hierin legt u vast wie uw erfgenamen zijn en benoemt u een executeur, die uw zaken waarneemt ná uw overlijden. 

Wat kan ik in een levenstestament vastleggen?

In het levenstestament legt u vast wie uw belangen behartigt, als u dit zelf niet meer kunt. U geeft deze “zaakwaarnemer-tijdens-leven” een notariële volmacht om aan de hand van de in het levenstestament opgenomen leidraad ervoor te zorgen dat de zaken zoveel mogelijk zo verlopen, zoals u dat zelf ook gedaan zou hebben.
Onderdeel van het levenstestament zijn uw wensen ten aanzien van uw vermogen, dus uw woning, inboedelgoederen, sieraden enzovoorts. U kunt aanwijzingen geven over de verkoop van de woning, welke meubelstukken u graag wilt behouden in uw nieuwe woonomgeving en hoe u de overige wilt verdelen. Ook ten aanzien van het beheer van de financiën kunt u aangeven wat de bedoeling is. Als u gewend bent om schenkingen te doen, kunt u bijvoorbeeld verzoeken deze schenkingen voort te zetten. Maar denkt u ook aan persoonlijke zaken, zoals wie de medische beslissingen neemt als u dit zelf niet meer kunt verklaren en op welk moment de volmacht aan de zaakwaarnemer ingaat. En ook niet onbelangrijk: wie zorgt ervoor dat mijn huisdieren een goed tehuis vinden.  

Moet ik mijn uitvaart ook vastleggen in een (levens-)testament?

Ook uw wensen ten aanzien van uw uitvaart maken deel uit van het (levens-)testament. In het testament wordt vastgelegd wie de uitvaart gaat regelen; in het levenstestament wat uw specifieke wensen zijn. Verstandig is om deze vast te leggen bij de uitvaartondernemer, zodat hiernaar kan worden verwezen in het (levens-)testament. Wilt u dan iets veranderen, dan kan dit met de uitvaartondernemer worden geregeld zonder tussenkomst van de notaris.  

Voor wie is een levenstestament van belang?

Voor iedereen die voor u zorgt is het van belang om te weten wat uw wensen zijn. Dit geldt niet alleen voor uw kinderen en naaste familie, maar ook voor de zorghulpverleners. Als er een bewind is aangevraagd over uw vermogen, is het levenstestament voor de kantonrechter een belangrijke hulp als er besloten moet worden over de verkoop van de woning of het doen van schenkingen aan de kinderen.