Nieuws

In samenlevingscontract nadeel ten opzichte van huwelijk ondervangen

27 juni 2022

Samenwoners hebben in het vermogensrecht een fors nadeel ten opzichte van getrouwde stellen. Gehuwden wordt geen strobreed in de weg gelegd bij…

Kabinet ziet geen dringende noodzaak voor afschaffing legitieme portie

27 juni 2022

(Bron KNB) De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, ziet geen noodzaak om op korte termijn een principiële discussie aan te gaan over…

Erfbelasting en WLZ-bijdrage besparen met testament

20 juni 2022

Erfgenamen van een overleden persoon betalen erfbelasting. U moet daartoe aangifte doen bij de Belastingdienst. De wet regelt hoeveel erfbelasting u betaalt,…

Overdracht aandeel in firma vergt goedkeuring van alle vennoten

20 juni 2022

Wie zijn aandeel in een firma aan zijn kinderen wil overdragen en daarbij gebruik wil maken van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)…

Zonder partnertestamenten biedt samenlevingscontract beperkt bescherming bij hypoheek

13 juni 2022

Steeds meer stellen kiezen niet meer voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap maar gaan samenwonen. Zeker wanneer er sprake is van…

Wie BV erft betaalt erf- en inkomstenbelasting

13 juni 2022

Wie een Besloten Vennootschap erft, betaalt natuurlijk erfbelasting. U erft immers een vermogensbestanddeel. De aandelen in de Besloten Vennootschap vertegenwoordigen een waarde…

Zonder partnertestamenten biedt samenlevingscontract beperkt bescherming bij hypoheek

6 juni 2022

Steeds meer stellen kiezen niet meer voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap maar gaan samenwonen. Zeker wanneer er sprake is van…

Bij herroeping van schenking is redelijkheid en billijkheid maatgevend

6 juni 2022

De afgelopen jaren hebben veel ouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een of meer van hun kinderen de belastingvrije € 100.000…

Oud testament niet toekomstbestendig

30 mei 2022

In de notarispraktijk komt het nog al eens voor dat mensen in het verleden een testament hebben gemaakt en daar helemaal niet…

Samenwerkingsovereenkomsten up to date houden voorkomt narigheid

30 mei 2022

Op het moment dat u samen met een of meer anderen een bedrijf voert of gaat voeren, is het erg handig om…

123