Nieuws

Stief- of pleegkinderen laten erven alleen bij testament

18 september 2023

In het Nederlandse erfrecht wordt een verschil gemaakt tussen verschillende kinderen. Het is niet zo dat een stief- of pleegkind automatisch van…

Wijziging akte van splitsing soms wel, soms niet noodzakelijk

18 september 2023

In de praktijk ervaren wij als notariskantoor vaak problemen rond appartementensplitsingen. Veel kan worden geregeld in een huishoudelijk reglement, maar vaak moet…

De rechter en het opgesteld levenstestament

11 september 2023

Het levenstestament is een notariële akte die steeds vaker wordt opgesteld naast een “gewoon” testament. U kunt met het levenstestament uw wensen…

De bedrijfsopvolgingsregeling aangepakt

11 september 2023

Politiek is het al langer een heet hangijzer, de bedrijfsopvolgingsregeling. De bedrijfsopvolgingsregeling voorziet op dit moment in een vrijstelling van € 1.205.871,00…

Meer transparantie bij turboliquidaties

4 september 2023

De positie van schuldeisers van een rechtspersoon waarvan het bestaan via turboliquidatie is geëindigd, wordt verbeterd. Op 15 november 2023 treedt de…

Woningkoper heeft recht op duidelijkheid over erfdienstbaarheid

4 september 2023

Kopers van woningen worden wel eens geconfronteerd met het feit dat tussen koopovereenkomst en leveringsakte blijkt dat de onroerende zaak (pand en…

Zonder samenlevingscontract geen partnervrijstelling in meerrelatie

28 augustus 2023

Het komst regelmatig voor dat twee broers, twee zussen of broer en zus jarenlang met elkaar samenwonen, maar geen samenlevingscontract hebben. Wie…

Geruisloze inbreng eenmanszaak in bv is profijtelijk

28 augustus 2023

Groeiende eenmanszaken zetten nogal eens hun rechtsvorm om in een bv (besloten vennootschap). Bijvoorbeeld als je onderneming groeit en meer omzet genereert.…

Opgelet bij (particuliere) erfpacht

21 augustus 2023

Als u een woning koopt, is het van groot belang om van te voren na te gaan of er sprake is van…

Waarde effecten op tijdstip overlijden leidend voor erfbelasting

14 augustus 2023

Als iemand overlijdt, wordt de waarde van diens nalatenschap op datum overlijden vastgesteld. Saldi van bestaande bankrekeningen, WOZ-waarde van de woning, de…

123