Nieuws

Nut van de verklaring van erfrecht na een overlijden

26 februari 2024

Na overlijden van een van beide ouders vraagt de bank vrijwel altijd om een verklaring van erfrecht. Daarmee kan de achterblijvende echtgenoot…

Nationaal Koopstartfonds biedt woonstarters korting

26 februari 2024

Het Nationaal Koopstartfonds biedt binnenkort voor kunnen starters op de koopwoningmarkt maximaal € 50.000 voor het kopen van een nieuwbouwhuis van maximaal…

Algemene vergaderingen mogen weer volledig digitaal

19 februari 2024

Privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, verenigingen, coöperaties en verenigingen van eigenaren, mogen opnieuw geheel digitaal vergaderen. Tijdens de coronapandemie was…

Wijzigingen giftenaftrek, schenkingsvrijstelling en vermogenstoets

19 februari 2024

Per 1 januari zijn voor diverse wetswijzigingen van kracht geworden. De staatssecretaris van Financiën heeft verschillende uitvoeringsregelingen aan deze wetswijzigingen aangepast. Die…

Woningwaardegrens voor startersvrijstelling overdrachtsbelasting verhoogd

12 februari 2024

Vanaf 1 januari 2024 is de grens voor woningwaarde om in aanmerking te komen voor toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor…

Geldproblemen voor bewindvoerders en mentoren

12 februari 2024

Voor bewindvoerders en mentoren blijven de vergoedingen die de overheid toestaat al jarenlang achter bij de gestegen kosten. Terwijl bewindvoerders en mentoren…

Digitaal een besloten vennootschap oprichten

5 februari 2024

Sinds 1 januari 2024 is het mogelijk om een besloten vennootschap (bv) volledig digitaal op te richten. Het is dus niet meer…

Hoe toetst de notaris of iemand wilsbekwaam is?

5 februari 2024

De notaris zal bij het bepalen van wils(on)bekwaamheid in het gesprek met iemand nagaan of deze de gestelde vragen begrijpt. Bijvoorbeeld door…

Medewerking partner nodig bij opheffing aansprakelijkheid voor hypotheekschuld

29 januari 2024

Als uw ex-partner niet wil meewerken om u door de bank te laten ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld, heeft…

Voorkom narigheid, maak een testament

29 januari 2024

Het belang van een testament is al lang aangetoond. Het aantal ruzies om erfenissen tussen erfgenamen waarde verdeling wel op een testament…

123