Elly Bressers – Boekhouding

Elly Bressers

“Uw geld moet veilig zijn bij de notaris”

Elly Bressers (1954) is in 1973 begonnen op het kantoor van notaris Hoekx aan het St. Annaplein in Tilburg. Zij is gediplomeerd notarisklerk en heeft jarenlang gewerkt op de afdeling onroerend goed. Later heeft zij zich volledig toegelegd op de boekhouding en financiële administratie van het kantoor. Elly is als hoofd boekhouding de spil van ons bedrijf. Alle financiële gegevens komen bij haar samen, worden door haar verwerkt en vormen de voor de notarissen en derden noodzakelijke informatie.

Zij is zeer nauwkeurig en zorgt ervoor dat deadlines niet overschreden worden voor o.a. bankgaranties en waarborgsommen maar ook waakt zij over de betalingstermijnen bij de belastingdienst en crediteuren. Daarnaast informeert zij de notarissen op tijd over de stand van zaken en zorgt zij dat de financiële informatie van ons kantoor op het juiste moment bij de toezichthouder (BFT) aanwezig is.

Contact

Mail