Susan van Sprang – Notaris

Susan van Sprang

“Menselijke aspecten niet uit het oog verliezen”

Mr. Susan van Sprang (1974) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg en Notarieel recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is sinds 1997 werkzaam in het notariaat. In 2009 is Susan benoemd tot notaris in haar geboorteplaats Tilburg.

Susan is gespecialiseerd in Familierecht, Erfrecht en Estate Planning. Zij heeft de postdoctorale specialisatieopleiding Estate Planning aan de Grotius Academie succesvol afgerond.
Haar dagelijkse praktijk bestaat onder meer uit het adviseren over de mogelijkheden om vermogen zo fiscaal vriendelijk bij de volgende generatie terecht te laten komen, het opstellen van huwelijksvoorwaarden en testamenten alsmede het afwikkelen van veelal complexe nalatenschappen en verdelingen. Zij wordt zeer regelmatig tot ‘vereffenaar’ benoemd door de rechtbank.

Lid van:
Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) (www.epn-notaris.nl)

Team Samen Scheiden Tilburg www.samenscheiden.info

Team Samen Scheiden Tilburg

 

Contact

MailLinkedin