Verlies van wilsbekwaamheid? Leg uw zaken op tijd vast

19 februari 2019
Fabiënne Hoppenbrouwers

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Na kanker en hart- en vaatziekten is dit de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie de komende jaren nog verder stijgen (factsheet www.alzheimer-nederland.nl).

Wanneer u wordt getroffen door dementie dan verliest u uiteindelijk ook uw wilsbekwaamheid. Uiteraard kunt u ook door andere aanleidingen uw wilsbekwaamheid verliezen. Wanneer u uw wilsbekwaamheid verliest, bent u niet meer in staat om de gevolgen van een beslissing te begrijpen. Op financieel of medisch gebied mag u dan geen beslissingen meer nemen. U kunt dan ook geen akten meer ondertekenen bij de notaris. Het is dus van belang dat u uw zaken op tijd goed geregeld heeft.

Beoordelen van de wilsbekwaamheid door de notaris

Notarissen zijn wettelijk verplicht om te bepalen of een cliënt wilsbekwaam is en dus de gevolgen van het ondertekenen van een akte kan overzien. Dit doet de notaris in eerste instantie door met de cliënt in gesprek te gaan. Daarbij wordt gelet op een aantal indicatoren, waaronder:

  • de leeftijd van de cliënt;
  • is de cliënt nog in staat om zijn of haar eigen administratie te doen;
  • is het vermogen onder bewind gesteld;
  • woont de cliënt nog zelfstandig.

Soms is er aanleiding voor een (nadere) beoordeling van die wilsbekwaamheid. Indien een notaris twijfelt over de wilsbekwaamheid van zijn of haar cliënt, dan zal er een advies worden ingewonnen bij een onafhankelijke arts. Dit is dus niet de eigen huisarts of de eigen geriater. Wanneer de notaris vaststelt dat u wilsonbekwaam bent, zal de notaris dienst weigeren.

wilsbekwaamheid notaris

Wilsbekwaam en het levenstestament

Hoe kan ik er voor zorgen dat er toch namens mij gehandeld kan worden, wanneer ik dit zelf niet meer kan?

Om er voor te zorgen dat een ander uw vermogensrechtelijke en/of medische belangen nog kan behartigen wanneer u dit zelf niet meer kunt, is het mogelijk om een levenstestament op te laten stellen. U kunt hierin bijvoorbeeld uw echtgenoot of uw kind(eren) aanwijzen als gevolmachtigde(n). Uiteraard kan ook een goede vriend als gevolmachtigde optreden. Het is van belang dat u de gevolmachtigde volledig vertrouwt, vanwege de vergaande bevoegdheden die hij krijgt.

Ook wanneer u gehuwd bent in gemeenschap van goederen is het opstellen van een levenstestament aan te raden. Op dat punt bestaat er nog veel onduidelijkheid, merken wij in de praktijk. Veel mensen denken, onterecht, dat zij in dat geval al namens elkaar kunnen handelen.

Andere notariële akten up-to-date?

Het is niet alleen van belang om uw levenstestament op tijd te laten opstellen, ook is het goed om te weten of bijvoorbeeld uw testament nog up-to-date is. Wanneer u wilsonbekwaam bent, is het ook niet meer mogelijk om uw testament of andere notariële akten te wijzigen of op te stellen.

Wilt u uw zaken graag op tijd goed regelen, of meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken