Nieuws

Een holding boven uw werk-BV’s biedt voordelen

24 april 2023

Ons land telt elk jaar weer meer ondernemers dan het jaar daarvoor, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de…

Verantwoordingsplicht voor bestuurders en mogelijk bestuursverbod in aantocht

17 april 2023

Liquidatie – ontbinding – van een vennootschap, stichting of vereniging waarin geen baten en schulden meer zijn, kan op een vrij eenvoudige…

Vorderingen soms opeisbaar als langstlevende inteert op nalatenschap

17 april 2023

Samenwonen en erven vergt nauwkeurige vastlegging van wensen in testament. Samenwonende partners benoemen elkaar vaak tot enig erfgenaam en legateren hun nalatenschap…

Bank betaalt voor nieuwe hypotheekakte bij wijziging erfpacht

11 april 2023

Als een erfpachter overstapt van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht, mag de bank hem om een nieuwe hypotheekakte vragen. De kosten voor het…

Erfgenamen van slapende tegoeden gezocht

11 april 2023

Er zijn in Nederland nog tal van inactieve bankrekeningen, waarvan de erfgenamen nog gevonden moeten worden. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)…

Na aflossing hypotheek de inschrijving laten royeren

3 april 2023

In de praktijk doen zich zeer regelmatig situaties voor waarbij een verkoper van een woning aangeeft dat de te verkopen woning hypotheekvrij…

Negatieve erfenis alsnog beneficiair aanvaarden soms mogelijk

3 april 2023

Als een erfgenaam een erfenis aanvaardt, heeft dat zuivere aanvaarding. De erfgenaam krijgt dan zowel de bezittingen als de schulden. Dat gaat…

Volmachtverlening in levenstestament niet altijd houdbaar

27 maart 2023

Wie een levenstestament opstelt, benoemt daarin een of meerdere kinderen of andere personen tot gevolmachtigde in het geval hij of zij niet…

Einde jubelton, familiehypotheek biedt uitkomst

27 maart 2023

Bezint eer gij zich hoofdelijk verbindt

20 maart 2023

Het komt nogal eens voor dat een huiseigenaar een (nieuwe) relatie aangaat waarbij de partner zich bij de gemeente inschrijft op het…

1234