Nieuws

Beneficiaire aanvaarding na drie maanden niet automatisch bij meerderjarigenbewind

12 december 2022

Als er meer dan drie maanden zijn verstreken na een overlijden geldt de regel dat de nalatenschap als beneficiair aanvaard geldt. Toch…

Internetconsultatie regeling volledig digitale algemene vergadering

12 december 2022

Het wordt voor rechtspersonen zoals naamloze vennootschappen (NV’s), besloten vennootschappen (BV’s), verenigingen, coöperaties en VvE’s mogelijk om een volledig digitale algemene vergadering…

Veel vragen voor ondernemer bij echtscheiding

5 december 2022

Een echtscheiding is (bijna) nooit leuk. Een echtscheiding is nog minder leuk als een of beide partijen een eigen onderneming heeft. Daar…

Nog te slopen woning is fiscaal geen woning in aanbouw.

5 december 2022

Soms zijn nog te slopen woningen fiscaal niet aan te merken als woning in aanbouw voor de toepassing van de eigenwoningregeling. Dat…

Veel vragen voor ondernemer bij echtscheiding

5 december 2022

Een echtscheiding is (bijna) nooit leuk. Een echtscheiding is nog minder leuk als een of beide partijen een eigen onderneming heeft. Daar…

Nog te slopen woning is fiscaal geen woning in aanbouw.

5 december 2022

Soms zijn nog te slopen woningen fiscaal niet aan te merken als woning in aanbouw voor de toepassing van de eigenwoningregeling. Dat…

Uitleg huwelijkse voorwaarden soms afwijkend van tekst in akte

28 november 2022

Iedereen die voor 1 januari 2018 trouwde zonder tevoren huwelijkse voorwaarden te hebben gemaakt, trouwde in algehele gemeenschap van goederen. Ook vóór…

Procedure in de statuten soms door de rechter niet gevolgd

28 november 2022

In een recent gewezen uitspraak heeft re rechtbank zich gebogen over een in de statuten van een stichting opgenomen bepaling. In de…

Rechthebbende op uitkering van een levensverzekering bij overlijden

21 november 2022

Bij de uitkering van levensverzekeringen geldt de leer van het zelfstandig recht op uitkering. Wat houdt dat in? De verzekeringnemer wijst bijvoorbeeld…

Let op de formaliteiten bij eigen woning lening

21 november 2022

Recent diende voor de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een zaak waarin de fiscus stelde dat de rente over een binnen de familie gesloten leningen…

1234