Nieuws

Beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren blijven gelijk voor 2023

14 november 2022

De Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren bevat de beloningen voor de werkzaamheden van deze wettelijke vertegenwoordigers. Op grond van deze regeling…

NHG-hypotheekgrens volgend jaar naar ruim vier ton

14 november 2022

Per 1 januari 2023 gaat de NHG-hypotheekgrens omhppg van € 355.000 naar € 405.000. Door deze verhoging krijgen meer huizenkopers toegang tot…

Onderlinge gegevensdeling bij hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering

7 november 2022

Notarissen en andere Wwft-instellingen worden verplicht onderling gegevens te delen als sprake is van een hoger risico op witwassen of financieren van…

Statutenwijziging in het Engels toegestaan bij digitaal opgerichte bv

7 november 2022

Het wetsvoorstel voor de digitale oprichting van een bv maakt het mogelijk om de statuten van een digitaal opgerichte bv te wijzigen…

Maximumaftrek voor nieuwe periodieke giften aan ANBI’s

31 oktober 2022

Het kabinet wil de aftrek van periodieke giften aan ANBI’s per 2023 gaan maximeren op € 250.000 per kalenderjaar. Een voorstel daartoe…

Kwijtschelden lening vanuit BV kan belaste winstuitdeling zijn

31 oktober 2022

Soms lenen (groot)aandeelhouders van een BV geld uit aan zijn of haar kinderen. Daar is niets mis mee zolang er maar een…

Voorstel ‘Opstalrecht duurzaam’ naar ministerie

24 oktober 2022

(KNB) Wie is de eigenaar van de zonnepanelen of de warmtepomp? Dat is niet altijd de eigenaar van het gebouw. Om dit…

Consultatie modernisering personenvennootschappen

24 oktober 2022

(KNB) Meedenken over de modernisering van het personenvennootschapsrecht? Dat kan, want de consultatie over de beoogde Wet modernisering personenvennootschappen is gestart. Deze…

Onderzoek naar aandeelhouders bij overdracht aandelen

17 oktober 2022

Net als voor het overdragen van een huis, bedrijfspand of stuk grond heeft u voor het overdragen van aandelen in een B.V…

Erkenning kind bij zwangerschap ongehuwden voor gezag

10 oktober 2022

Tussen gehuwde (of als partners geregistreerde) en ongehuwde ouders bestaat nog steeds een juridisch verschil: gehuwde ouders krijgen na de geboorte van…

12345