Home » Erfbelasting besparen met een nieuw langstlevende testament

Erfbelasting besparen met een nieuw langstlevende testament

erfbelasting besparen

Indien u samenwoont of gehuwd bent en kinderen heeft, is het verstandig uw oude testamenten eens te laten bekijken. De kans is groot dat met uw oude testamenten te veel erfbelasting betaald wordt over de “papieren” erfdelen van de kinderen. Met een goede estate planning kunt u erfbelasting besparen. Lees verder welke testamentvorm gunstig is voor u om erfbelasting bij overlijden van uw echtgenoot te besparen.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken voor een eerste gesprek

Erfbelasting langstlevende

De meeste mensen vinden het bezwaarlijk dat de langstlevende al erfbelasting moet gaan betalen voor de erfenis van de kinderen, omdat mogelijk de langstlevende hierdoor in liquiditeitsproblemen kan komen. Dit speelt vooral als al het vermogen in het eigen huis zit en er weinig spaargeld voorhanden is.

Verder is het zo dat bij het overlijden van de langstlevende het vermogen vaak al is verminderd (bijvoorbeeld door schenkingen aan de kinderen). Bij het overlijden van de eerste is zo in feite onnodig veel erfbelasting betaald. Denk ook eens aan de zorgkosten die het vermogen van de langstlevende sterk kunnen uithollen.

De erfbelasting, die betaald is bij het eerste overlijden, krijgen de kinderen niet terug als mocht blijken dat er bij het overlijden van de langstlevende nagenoeg geen vermogen meer over is. Betaald is betaald.

Flexibel keuzetestament

Goede estate planning voorkomt dat er te veel erfbelasting wordt betaald. Het blijft uiteraard lastig om van tevoren te bepalen of de grootste besparing van erfbelasting bij het eerste of bij het tweede overlijden valt te bereiken. Dat hangt mede af van de omvang van de nalatenschap en wie erfgenaam is/zijn. Ook de leeftijd van de langstlevende speelt daarbij een rol. Om die reden wordt in de praktijk steeds vaker voor een flexibel keuzetestament gekozen.

flexibel keuzetestament

Een flexibel keuzetestament gaat bijvoorbeeld uit van 1 procent erfdeel voor de langstlevende en 99 procent voor de kinderen als de besparing bij het tweede overlijden moet vallen. Door in het testament bijvoorbeeld een opvullegaat en flexibele rentebepalingen op te nemen, heeft de langstlevende de keuze uit meerdere instrumenten om op het moment van overlijden de besparing bij het eerste of tweede overlijden te optimaliseren. Of het hoofd van de langstlevende op zo’n moment daar naar staat is een tweede.

Wij kunnen door middel van fiscale berekeningen de erfgenamen bij deze keuze ondersteunen.

Erfenis kinderen en erfbelasting

U kunt het betalen van erfbelasting bij het overlijden van de eerste van de beide echtgenoten bij een bepaald vermogen ook geheel voorkomen, door in een nieuw testament elkaar tot enig erfgenaam te benoemen. De langstlevende profiteert zo optimaal van de grote vrijstelling. De kinderen erven bij het eerste overlijden dus niets, ook niet op papier. Als later de langstlevende overlijdt erven de kinderen dan het vermogen wat over is en dient er op dat moment met de fiscus te worden afgerekend. Dat is meestal geen probleem omdat er dan geld voorhanden is. Het huis zal immers in de meeste gevallen verkocht worden.

Het kan zijn dat mogelijk in totaliteit wel wat meer erfbelasting verschuldigd is dan met andersoortige langstlevende testamenten. Eén en ander is uiteraard afhankelijk van de hoogte van het vermogen bij het tweede overlijden. Het is immers altijd mogelijk om tussen het eerste en het tweede overlijden te gaan schenken aan de kinderen om zo de erfbelasting alsnog nog te verlagen.

erfenis kinderen

Erfbelasting besparen met een tweetrapstestament

Om de (belasting)pijn bij het overlijden van de tweede ouder te verzachten kan in het testament ook een zogenaamde “tweetrapsmaking of tweetrapslegaat”  worden opgenomen. Door deze regeling wordt voorkomen dat de kinderen, nadat de laatste van de ouders is overleden, te veel erfbelasting moeten betalen omdat zij de nalatenschap in één keer van hun langstlevende ouder erven.

Werking tweetrapstestament

Door middel van een tweetrapstestament erven de kinderen alsnog in twee delen; het eerste deel van de eerst overleden ouder en het tweede deel van de langstlevende ouder. Dit bespaart ook weer belasting omdat beide delen in een lagere tariefschaal vallen en op beide delen mogelijk een vrijstelling van toepassing is.

Voor- en nadelen tweetrapstestament

Een voordeel van het tweetrapstestament is dat de kinderen bij de eerst overleden ouder geen erfbelasting hoeven te betalen omdat zij dan geen erfgenaam zijn. Een nadeel is dat bij het overlijden van de langstlevende ouder waarschijnlijk meer belasting betaald dient te worden. Ook is het lastiger om met deze testamentvorm te besparen op een eventuele hoge eigen bijdrage voor de zorg.

Flexibel keuzetestament met opvullegaat of afvullegaat

Een goed alternatief kan ook zijn een testament inhoudende een wettelijke verdeling of een flexibel keuzetestament waarin een opvullegaat of afvullegaat wordt opgenomen. Een opvullegaat of afvullegaat is een clausule waarmee het betalen van erfbelasting over de erfdelen van de kinderen uitgesteld kan worden.

Opvullegaat

Met een opvullegaat krijgt de langstlevende de mogelijkheid om bij het overlijden van de eerste van beiden een andere verdeling toe te passen. De langstlevende krijgt bij een wettelijke verdeling alles toebedeeld, maar moet de erfbelasting over de delen van de kinderen voorschieten. De langstlevende heeft zelf een grote vrijstelling voor de erfbelasting van 723.526 euro (cijfers 2023) waar de kinderen een vrijstelling hebben van ieder 22.918 euro (cijfers 2023). Als de erfdelen van de kinderen boven de vrijstelling uitkomen moet de langstlevende daar de erfbelasting over voorschieten. Door het opvullegaat toe te voegen aan het testament kan de langstlevende er, binnen acht maanden na het overlijden van de eerste van beiden, voor kiezen om stukjes van de kinderen aan zichzelf toe te bedelen en zo meer gebruik te maken van de grote vrijstelling van de langstlevende en dus minder of geen erfbelasting te betalen.

Afvullegaat

Heeft u een groot vermogen dan kunt u ook erfbelasting besparen door een afvullegaat. Een afvullegaat kan een optie zijn als u meer dan 1,4 miljoen aan vrij vermogen bezit (2x de partnervrijstelling). Het afvullegaat biedt, naast de mogelijkheid om de vrijstelling van de langstlevende en de kinderen optimaal te benutten, ook de mogelijkheid om de tariefschijven van 10% en 20% zo optimaal mogelijk te benutten. Eerst worden alle 10%-schijven van de kinderen en langstlevende afgevuld en dan pas de 20%-schijf.

Om een zo gunstig mogelijke financiële planning te maken helpen wij u graag.

Persoonlijk advies over uw testamentvorm

Zoals u heeft kunnen lezen is de keuze voor een passende testamentvorm sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie, de omvang van uw vermogen en uw persoonlijke wensen. De Kerf & Van Sprang Notarissen helpt u graag met het maken van de juiste keuze.

Meer weten?

Vraag meteen een offerte aan of neem contact met ons op voor meer informatie of een op maat gemaakte successieberekening.

Bel ons nu voor een afspraak.

Onze (kandidaat-)notarissen komen ook bij u aan huis indien u hier behoefte aan heeft.
Een digitale afspraak (Skype/videobellen) is ook mogelijk.