Home » Erfbelasting besparen met een nieuw langstlevende testament

Erfbelasting besparen met een nieuw langstlevende testament

erfbelasting besparen

Indien u samenwoont of gehuwd bent en kinderen heeft, is het verstandig uw oude testamenten eens te laten bekijken. De kans is groot dat met uw oude testamenten te veel erfbelasting betaald wordt over de “papieren” erfdelen van de kinderen. Met een goede estate planning kunt u erfbelasting besparen. Lees verder welke testamentvorm gunstig is voor u.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken voor een eerste gesprek

Erfbelasting langstlevende

De meeste mensen vinden het bezwaarlijk dat de langstlevende al erfbelasting moet gaan betalen voor de erfenis van de kinderen, omdat mogelijk de langstlevende hierdoor in liquiditeitsproblemen kan komen. Dit speelt vooral als al het vermogen in het eigen huis zit en er weinig spaargeld voorhanden is.

Verder is het zo dat bij het overlijden van de langstlevende het vermogen vaak al is verminderd (bijvoorbeeld door schenkingen aan de kinderen). Bij het overlijden van de eerste is zo in feite onnodig veel erfbelasting betaald. Denk ook eens aan de zorgkosten die het vermogen van de langstlevende sterk kunnen uithollen.

De erfbelasting, die betaald is bij het eerste overlijden, krijgen de kinderen niet terug als mocht blijken dat er bij het overlijden van de langstlevende nagenoeg geen vermogen meer over is. Betaald is betaald!

Flexibel keuzetestament opvullegaat of afvullegaat

Goede estate planning voorkomt dat er te veel erfbelasting wordt betaald. Het blijft uiteraard lastig om van tevoren te bepalen of de grootste besparing van erfbelasting bij het eerste of bij het tweede overlijden valt te bereiken. Dat hangt mede af van de omvang van de nalatenschap en wie erfgenaam is/zijn. Ook de leeftijd van de langstlevende speelt daarbij een rol. Om die reden wordt in de praktijk steeds vaker voor een flexibel keuzetestament gekozen.

flexibel keuzetestament

Een flexibel keuzetestament gaat bijvoorbeeld uit van 1 procent erfdeel voor de langstlevende en 99 procent voor de kinderen als de besparing bij het tweede overlijden moet vallen. Door in het testament bijvoorbeeld een opvullegaat en flexibele rentebepalingen op te nemen, heeft de langstlevende de keuze uit meerdere instrumenten om op het moment van overlijden de besparing bij het eerste of tweede overlijden te optimaliseren. Of het hoofd van de langstlevende op zo’n moment daar naar staat is een tweede.

Wij kunnen door middel van fiscale berekeningen de erfgenamen bij deze keuze ondersteunen.

Erfenis kinderen en erfbelasting

U kunt het betalen van erfbelasting bij het overlijden van de eerste van de beide echtgenoten bij een bepaald vermogen ook geheel voorkomen, door in een nieuw testament elkaar tot enig erfgenaam te benoemen. De langstlevende profiteert zo optimaal van de grote vrijstelling. De kinderen erven bij het eerste overlijden dus niets, ook niet op papier. Als later de langstlevende overlijdt erven de kinderen dan het vermogen wat over is en dient er op dat moment met de fiscus te worden afgerekend. Dat is meestal geen probleem omdat er dan geld voorhanden is. Het huis zal immers in de meeste gevallen verkocht worden.

Het kan zijn dat mogelijk in totaliteit wel wat meer erfbelasting verschuldigd is dan met andersoortige langstlevende testamenten. Eén en ander is uiteraard afhankelijk van de hoogte van het vermogen bij het tweede overlijden. Het is immers altijd mogelijk om tussen het eerste en het tweede overlijden te gaan schenken aan de kinderen om zo de erfbelasting alsnog nog te verlagen.

erfenis kinderen

Erfbelasting besparen met een tweetrapstestament

Om de (belasting)pijn bij het overlijden van de tweede ouder te verzachten kan in het testament ook een zogenaamde “tweetrapsmaking of tweetrapslegaat” worden opgenomen. Door deze regeling wordt voorkomen dat de kinderen, nadat de laatste van de ouders is overleden, te veel erfbelasting moeten betalen omdat zij de nalatenschap in één keer van hun langstlevende ouder erven.

Door middel van een tweetrapstestament erven de kinderen alsnog in twee delen; het eerste deel van de eerst overleden ouder en het tweede deel van de langstlevende ouder. Dit bespaart ook weer belasting omdat beide delen in een lagere tariefschaal vallen en op beide delen mogelijk een vrijstelling van toepassing is.

Een voordeel van het tweetrapstestament is dat de kinderen bij de eerst overleden ouder geen erfbelasting hoeven te betalen omdat zij dan geen erfgenaam zijn. Een nadeel is dat bij het overlijden van de langstlevende ouder waarschijnlijk meer belasting betaald dient te worden.

Om een zo gunstig mogelijke financiële planning te maken helpen wij u graag.

Advies

Zoals u heeft kunnen lezen is de keuze voor een passende testamentvorm sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie, de omvang van uw vermogen en uw persoonlijke wensen. De Kerf & Van Sprang Notarissen helpt u graag met het maken van de juiste keuze.

Meer weten?

Vraag meteen een offerte aan of neem contact met ons op voor meer informatie of een op maat gemaakte successieberekening.

Bel ons nu voor een afspraak.

Het eerste gesprek van een half uur is op ons kantoor nog altijd gratis en vrijblijvend.
Onze (kandidaat-)notarissen komen ook bij u aan huis indien u hier behoefte aan heeft.