Home » Diensten » Erfrecht » Mediation bij afwikkeling erfenis

Mediation bij afwikkeling erfenis

Mediation erfenis
Nalatenschapsmediation in plaats van procederen in erfrechtszaken? Steeds vaker ontstaan er grote problemen bij de verdeling van een erfenis. Zelden gaat het alleen om de verdeling van het ouderlijk huis. Vaker ligt de oorsprong van het conflict in ‘oud zeer’.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken voor een eerste gesprek

Erfenis verdelen zonder ruzie

In een rechtszaak wordt enkel het zakelijke geschil aangepakt. Het dieperliggende conflict wordt niet of onvoldoende besproken. Een procedure komt de onderlinge verstandhouding bovendien niet ten goede en leidt vaak tot verbroken contact.

Jammer, want conflicten bij verdeling van een erfenis of de uitleg van een testament, zijn bij uitstek geschikt voor mediation.

Want mediation is het bespreekbaar maken van de (echte) problemen en belangen, met als doel een redelijke oplossing voor alle betrokkenen. Dit is een snellere, betere en goedkopere oplossing en zorgt voor behoud of zelfs herstel van de familiebanden.

Mediation is echter alleen een optie als alle partijen zich samen willen inzetten voor het bereiken van een regeling in goed overleg. Als die wil bij een of meerdere partijen ontbreekt, is nalatenschapsmediation geen optie.

Meer informatie over nalatenschapsmediation

Heeft u vragen over de afwikkeling van een erfenis en overweegt u mediation of een procedure, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via 013-5321155 of info@notaristilburg.nl.