Home » Diensten » Familierecht » Geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract ontbinden

Geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract ontbinden

Samenlevingscontract ontbinden

Samenlevingscontract ontbinden

U kunt van mening verschillen over de vraag of uw relatie, en daarmee het samenlevingscontract, wel of niet voorbij is. Indien u een samenlevingscontract heeft is daar meestal een regeling in opgenomen wanneer de relatie als beëindigd wordt beschouwd. Een veelvoorkomende manier om een samenlevingscontract te ontbinden is het sturen van een aangetekende brief naar de partner. U heeft hier geen notaris bij nodig. Bij het verdelen van gemeenschappelijk bezit spelen ‘redelijkheid en billijkheid’ een belangrijke rol. Naarmate u beiden meer gemeenschappelijk bezit heeft, moet bij het verbreken van de relatie ook meer worden verdeeld. Daarover zult u overeenstemming moeten bereiken.

Voor de volgende zaken heeft u wel een notaris nodig:

  • Als de woning gemeenschappelijk eigendom is en een van u deze wil overnemen. Er zul­len regelingen moeten worden getroffen over de overnameprijs en de financiering. Daarvoor is medewerking van de bank nodig. De toedeling van het huis aan een van de partners moet in een notariële akte (verdelingsakte) worden geregeld.
  • Wat moet er met uw bestaande testamenten gebeuren? Let op: uw ex kan via uw kinderen uw vermogen erven. Middels een (echt)scheidingstestament kunt u dit onder andere voorkomen.
  • Denk ook aan de afmelding van uw ex-partner bij het pensioenfonds.
  • Indien u samen minderjarige kinderen heeft bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken

Geregistreerd partnerschap ontbinden

Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Maar een geregistreerd partnerschap kan ook buiten de rechter om eindigen als u en uw partner het met elkaar eens zijn en u geen minderjarige kinderen heeft. Als u wel minderjarige kinderen heeft, bent u verplicht het geregistreerd partnerschap door de rechter te laten ontbinden. Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Indien er geen kinderen bij betrokken zijn én u bent het erover eens dat u uw geregistreerd partnerschap beëindigen wilt, dan is tussenkomst van de rechter dus niet nodig. De ‘beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden’ moet wel aantoonbaar en goed geregeld zijn. Daarom bent u verplicht een overeenkomst (convenant) op te stellen. In die overeenkomst moet in elk geval staan dat het geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht en u om die reden de registratie ongedaan wilt maken. Verder moeten in de overeenkomst afspraken staan over belangrijke zaken zoals de verdeling van bezittingen (en schulden), alimentatie, woonruimte en de verrekening of verevening van pensioenrechten.

Deze overeenkomst moet tot stand komen met hulp van een advocaat of notaris. Deze geeft aan de burgerlijke stand de verklaring af dat de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap is gesloten. De verklaring is ondertekend door de advocaat of notaris en door de partners. Inschrijving van deze verklaring bij de burgerlijke stand moet plaatsvinden binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Pas door deze inschrijving eindigt het geregistreerd partnerschap.

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Ontbinding geregistreerd partnerschap via de notaris regelen?

Bent u geregistreerd als partner en heeft u geen minderjarige kinderen, dan kan de notaris de ontbinding van het geregistreerd partnerschap zelf regelen. Hierbij is geen rechterlijke tussenkomst en dus ook geen tussenkomst van een advocaat voorgeschreven. Dit scheelt vaak aanzienlijke kosten. Indien er ook een huis verdeeld moet worden bijvoorbeeld, kan de notaris u een voordelig totaalpakket aanbieden.

Meer weten? Neem contact met ons op

Uw contactpersonen: