Home » Diensten » Familierecht » Ontbinding geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract

Ontbinding geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract

Samenlevingscontract beëindigen

Samenlevingscontract beëindigen

U kunt van mening verschillen over de vraag of uw relatie, en daarmee het samenle­vingscontract, wel of niet voorbij is. Indien u een samenlevingscontract heeft is daar meestal een regeling in opgenomen wanneer de relatie als beëindigd wordt beschouwd.

Naarmate u beiden meer gemeenschappelijk bezit heeft, moet bij het verbreken van de relatie ook meer worden verdeeld. Daarover zult u overeenstemming moeten bereiken. ‘Redelijkheid en billijkheid’ spelen hierbij een belangrijke rol.

Als de woning gemeenschappelijk eigendom is en een van u wil deze overnemen, zul­len over de overnameprijs en de financiering nadere regelingen moeten worden getroffen. Daarvoor is medewerking van de bank nodig. De toedeling (van het huis aan een van de partners) moet in een notariële akte (verdelingsakte) worden geregeld.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken

Denkt u daarnaast ook aan de afmelding van uw ex-partner bij het pensioenfonds. En wat moet er met uw bestaande testamenten gebeuren? Let op: Uw ex kan via uw kinderen uw vermogen erven! Middels een (echt)scheidingstestament kunt u dit onder andere voorkomen.

Indien u kinderen heeft bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Een geregistreerd partnerschap kan ook buiten de rechter om eindigen als u en uw partner het met elkaar eens zijn en u geen minderjarige kinderen heeft. Als u wel minderjarige kinderen heeft, bent u verplicht het geregistreerd partnerschap door de rechter te laten ontbinden. Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Indien er geen kinderen bij betrokken zijn én u bent het eens over de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap, dan is tussenkomst van de rechter dus niet nodig. Het ‘wederzijds goedvinden’ moet wel aantoonbaar en goed geregeld zijn. Daarom bent u verplicht een overeenkomst (convenant) op te stellen. In die overeenkomst moet in elk geval staan dat het geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht en u om die reden de registratie ongedaan wilt maken. Verder moeten in de overeenkomst afspraken staan over belangrijke zaken zoals de verdeling van bezittingen (en schulden), alimentatie, woonruimte en de verrekening of verevening van pensioenrechten.

Ontbinding geregistreerd partnerschap

De overeenkomst moet tot stand komen met hulp van een advocaat of notaris. Deze geeft aan de burgerlijke stand de verklaring af dat de overeenkomst tot beëindiging is gesloten. De verklaring is ondertekend door de advocaat of notaris en door de partners. Inschrijving van deze verklaring bij de burgerlijke stand moet plaatsvinden binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Pas door deze inschrijving eindigt het geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap ontbinden via de notaris?

Bent u geregistreerd als partner en heeft u geen minderjarige kinderen, dan kan de notaris de ontbinding van het partnerschap zelf regelen. Hierbij is geen rechterlijke tussenkomst en dus ook geen tussenkomst van een advocaat voorgeschreven. Dit scheelt vaak aanzienlijke kosten. Indien er ook een huis verdeeld moet worden bijvoorbeeld, kan de notaris u een voordelig totaalpakket aanbieden.

Meer weten? Neem contact met ons op

Het eerste gesprek op ons kantoor is gratis en vrijblijvend.

Uw contactpersonen: