Nieuwe tarieven erf- en schenkbelasting 2023

1 februari 2023
Susan van Sprang

In Nederland geldt dat er vanaf een bepaald bedrag belasting betaald moet worden over schenkingen en erfenissen. Afhankelijk van aan wie de schenking wordt gedaan en de hoogte van het bedrag, bedraagt de belasting tussen de 10 en 40%. De eerste paar duizend euro van een schenking zijn belastingvrij. Bij een schenking van ouder aan kind is dit vrijgestelde bedrag 6.035 euro. In andere gevallen is dit 2.418 euro. In het geval van erfbelasting gelden er ook bepaalde vrijstellingen. Hierbij is de hoogte van het bedrag afhankelijk van de relatie tussen de erflater en erfgenaam. Elk jaar worden de bedragen opnieuw geïndexeerd. De tarieven en vrijstellingen van 2023 zijn als volgt:

Dit document kunt u ook hier bekijken: Tarieven en vrijstellingen erfbelasting en schenkbelasting.

Wijzigingen schenking voor eigen woning (jubelton)

Per 1 januari 2023 vindt er een wijziging plaats met betrekking tot de belastingvrije schenking voor een koopwoning. Deze schenking is ook bekend als de ‘jubelton’. De jubelton hield in dat er eenmalig een belastingvrije schenking van 106.671 euro gedaan mocht worden aan iemand tussen de 18 en 40 jaar. Dit bedrag moet worden geïnvesteerd in de aankoop van een woning, een verbouwing of onderhoud van de woning, het aflossen van een hypotheek of restschuld of het afkopen van rechten van erfpacht. Vanaf 1 januari 2023 mag deze schenking niet hoger zijn dan 28.947 euro, wat hetzelfde is als het maximale belastingvrije bedrag dat al door ouders aan kinderen mag worden geschonken.

2023 is een soort overgangsjaar, in 2024 wordt de jubelton helemaal afgeschaft. Dat betekent dat als u in 2022 een lager bedrag heeft geschonken, dat tot eind 2023 nog aangevuld mag worden tot het oude maximum bedrag van 106.671 euro. Dit bedrag kan tot en met 31 december 2024 gebruikt worden. Als het voor die tijd nog niet, of nog niet helemaal, gebruikt is moet er wel schenkbelasting betaald worden.

Hulp bij aangifte van schenk- of erfbelasting

Heeft u vragen over een erfenis of schenking of hulp nodig bij de belastingaangifte? Onze notarissen zijn gespecialiseerd in de verzorging van aangiften voor de schenk- en erfbelasting. Wij helpen u hier dus graag mee. Neem contact met ons op.

Besparen op erfbelasting?

Door middel van een goede estate planning kunt u besparen op erfbelasting. Per situatie en relatie tot erfgenamen zijn er bepaalde testamentvormen gunstig. Meer informatie vindt u hier: Erfbelasting besparen met een nieuw langstlevende testament. Of bel meteen voor een afspraak: 013 – 532 11 55

Uw contactpersonen: