Home » Over ons » Historie

Historie

Ons kantoor kent een rijke historie binnen het Tilburgse notariaat welke teruggaat tot het jaar 1876. Bekende notarissen die aan ons kantoor verbonden waren zijn: de heren A.H.W.J. Martens, P.W. Maas, E.J. Hoekx, Sj. S. van der Werf, mr. Th.P.M. Hoekx, mr. G.A.J. Mettrop en mr. F.C. Heufke.

notaris Tilburg Heufke & de Kerf

De basis voor ons huidige kantoor aan de Spoorlaan in Tilburg is gelegd door mr. Gérard Mettrop die in 1989 mr. Th.P.M. Hoekx opvolgde tot notaris. In 1992 werd er een nieuwe standplaats in Tilburg toegekend aan mr. Felix Heufke, die samen met mr. Gérard Mettrop het kantoor voortzette onder de naam Mettrop & Heufke notarissen. In 1992 verhuisde het kantoor van het St. Annaplein in Tilburg naar de huidige locatie aan de Spoorlaan.

historie Notaris Spoorlaan Tilburg

In 2002 is mr. Patrick de Kerf benoemd tot notaris als opvolger van mr. Gérard Mettrop. Na diens benoeming hebben mr. Felix Heufke en mr. Patrick de Kerf het kantoor aan de Spoorlaan voortgezet onder de naam Heufke & de Kerf notarissen. Op 1 augustus 2009 heeft mr. Felix Heufke zijn werkzaamheden als notaris neergelegd en met ingang van diezelfde datum is mr. Susan van Sprang tot zijn opvolgster benoemd. Zij is hiermee de eerste vrouwelijke notaris binnen de geschiedenis van ons kantoor.

Door de jaren heen is er altijd geïnvesteerd in kennis en kwaliteit maar is er door de notarissen –  in tijden van hoogconjunctuur én in tijden van crisis – bewust vastgehouden aan een compacte en overzichtelijke samenstelling van de organisatie. Uitgangspunt hierbij is geweest de onafhankelijkheid en stabiliteit van het kantoor te waarborgen en de persoonlijke contacten met de klanten niet te verliezen. Deze filosofie heeft inmiddels zijn kracht bewezen.

Wij varen onze eigen koers, al decennia lang