In de bijstand en een erfenis, wat nu?

29 mei 2018

Ik zit in de bijstand en ontvang een erfenis, verlies ik nu mijn uitkering?

Er bestaat het risico dat de bijstandsuitkering wordt verlaagd of gestopt. Volgens de Participatiewet heb je namelijk alleen recht op bijstand als je niet rond kunt komen. Als je vermogen door de erfenis boven een bepaalde grens uitkomt, vervalt het recht op bijstand.

De wet bepaalt dat je eerst de erfenis zult moeten opmaken, voordat je (opnieuw) bijstand kunt aanvragen. En helaas betekent dit niet dat je de erfenis er doorheen mag jagen, er wordt van je verwacht dat je er alles aan doet om een nieuw beroep op de bijstand te voorkomen.

Meldplicht erfenis

Als bijstandsgerechtigde heb je een meldplicht aan de Sociale Dienst van je gemeente. Ook als je nog niet precies weet of en zo ja hoeveel je krijgt, moet je al wel doorgeven dat je misschien recht hebt op een erfenis. En let op, het gaat niet alleen om het krijgen van een geldbedrag, ook als je waardevolle spullen erft zoals een auto of sieraden, moet je dat doorgeven. Per gemeente kunnen de regels verschillen over hoe en wanneer de inlichtingen moeten worden verstrekt. Meestal moet een bijstandsgerechtigde een keer per maand een overzichtje met relevante informatie en wijzigingen verstrekken. Als je als bijstandsgerechtigde een erfenis niet meldt, kan je bijstand worden opgeschort of je kan een boete krijgen. Zelfs als de erfenis geen invloed op de je bijstandsuitkering heeft.

bijstand en erfenis

Kan ik in de bijstand blijven door de erfenis te weigeren?

Nee dat gaat niet. Als je een positieve erfenis weigert of verwerpt, kan de gemeente bepalen dat je onnodig beroep doet op bijstand. Je hebt tenslotte iets geweigerd wat je had kunnen hebben. Het weigeren van de erfenis wordt gezien als een schenking aan de overige erfgenamen. De regels bepalen dat de gemeente de aan jou verstrekte uitkering kan terughalen bij de overige erfgenamen.

Als je als kind onterfd bent, mag je zelfs niet berusten in deze onterving om het recht op je uitkering te houden. Als je als bijstandsgerechtigde geen beroep doet op de legitieme portie kan de gemeente oordelen dat je een onnodig beroep doet op de bijstand. De gemeente kan je verplichten om je legitieme op te eisen.

Is je vraag over je bijstandsuitkering en erfenis nog niet beantwoord en heb je behoefte aan meer informatie? Neem gerust contact met ons op.