Aefke van de Garde – Kandidaat-notaris/mediator

 

Aefke van de Garde

“Het gaat mij om mensen. Die wil ik zien en spreken ”

Mr. Aefke van de Garde (1981) studeerde Notarieel recht aan de Universiteit van Utrecht (2003). Na haar studie is zij als kandidaat-notaris gaan werken bij Stibbe in Amsterdam waar zij omvangrijke zaken behandelde op het gebied van ondernemingsrecht. Vervolgens heeft ze tien jaar bij Van Grafhorst notarissen in Utrecht gewerkt en kennis opgedaan binnen alle notariële vakgebieden. De laatste jaren heeft zij zich gespecialiseerd in het familie- en erfrecht. Aefke werkt ad interim bij ons kantoor en is regelmatig waarnemer van de notarissen bij het passeren van de akten. Naast haar werk als kandidaat-notaris heeft Aefke ook een eigen praktijk als gecertificeerd mediator. Bij de afwikkeling van nalatenschappen en echtscheidingen doen wij regelmatig een beroep op haar expertise.

Mediation (conflictbemiddeling) is een snelle, informele procedure, waarbij onder deskundige begeleiding naar een oplossing voor een particulier of zakelijk conflict wordt gezocht, zonder verstrikt te raken in juridische procedures. Het grootste voordeel van mediation is dat partijen achter de uiteindelijke oplossing van het conflict staan, omdat zij zélf op zoek gaan naar een werkzame en acceptabele oplossing. Hierdoor blijven partijen zelf de baas over de uitkomst en beslist niet de rechter voor hen. Doordat er ruimte wordt gemaakt om écht naar elkaar te luisteren, wordt bovendien de onderlinge communicatie verbeterd. Dit leidt in veel gevallen zelfs tot een duurzaam herstel van de relatie. Andere – niet onbelangrijke voordelen – van mediation zijn de snelheid en lagere kosten.

Met haar juridische achtergrond en jarenlange ervaring op het gebied van familie- en erfrecht kan Aefke partijen goed informeren en ondersteunen bij het maken van afspraken, uiteraard passend binnen de juridische kaders.

Aefke is aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland.

MfN Registermediator

Voor meer informatie over mediation kunt u vanzelfsprekend contact opnemen.

Contact

MailLinkedin